Nieuwe aanwezigheid in zuidelijk Afrika

Franciscanen in Botswana

Op 9 februari ondertekenden bisschop Anthony Pascal Rebello svd, bisschop van Francistown, en broeder Teofil Czarniak ofm, minister-provinciaal van de franciscaanse provincie van de Onbevlekte Ontvangenis in Polen, een overeenkomst voor franciscaanse aanwezigheid in Botswana, zuidelijk Afrika.

Video-interview met bisschop Anthony Pascal Rebello.

Broeder Massimo Fusarelli: Zending is vandaag de dag de gemeenschappelijke en broederlijke reis van zusterkerken

Naast vele gelovigen waren er bij de ondertekeningsceremonie verschillende broeders aanwezig: generaal-definitor Konrad Cholewa ofm, generaal-visitator Allan Brzyski ofm en broeder Cyriak Budzisz ofm.

De ondertekening van de overeenkomst formaliseert de aanwezigheid van franciscanen in Botswana. De broeders zullen onder meer een pastoraal centrum in Mahalapye, in het zuidoosten van Botswana, gaan runnen.

Bisschop Rebello sprak zijn vreugde uit over de franciscaanse aanwezigheid in zijn bisdom: “Ik ben erg blij dat de franciscanen in het bisdom zijn, en het is goed dat pater Cyriak hier al bijna een jaar is.” (Zie video-interview met de bisschop.)

Minister-generaal broeder Massimo Fusarelli sprak vanuit Colombia, waar hij op bezoek was, zijn tevredenheid en steun uit ten aanzien van dit nieuwe initiatief: “Het is met grote vreugde dat ik u, minister-provinciaal en alle broeders die de missie in Botswana gaan beginnen, toespreek. Ik waardeer het missionaire initiatief van de Poolse provincie zeer.”

De minister voegde eraan toe: “Zoals u weet, wordt zending vandaag de dag gezien als de gemeenschappelijke en broederlijke reis van zusterkerken om te delen in de missio Dei. Het is dus niet in de eerste plaats een kwestie van iets brengen. Integendeel, de authentiek franciscaanse missionaire houding is die van een pelgrim en vreemdeling in een nieuw land dat hij als heilig erkent, een houding van luisteren en leren en zich geleidelijk invoegen in de missie van de Kerk die ter plaatse al aanwezig is. Laten we daarom als ‘mindere’ broeders gaan, vol van het verlangen om elkaar te ontmoeten; om een nieuwe cultuur te leren kennen en waarderen en zo met de mensen en christenen samen te leven. Dit vraagt van ons om alert te blijven op behoud van onze sobere franciscaanse levensstijl.”

“Moge de Heer deze stap zegenen, zodat u de nabijheid en dankbaarheid van de hele Orde en van mij persoonlijk kunt voelen. Moge de zegen van Sint Franciscus u vergezellen aan het begin van deze nieuwe bladzijde van franciscaanse aanwezigheid op het Afrikaanse continent, dat zo rijk is aan beloften voor de toekomst van de wereld.”

De franciscaanse aanwezigheid in Botswana is het resultaat van de beslissing uit 2020 van de Poolse provincie. Toen ontstond het idee om, na 70 jaar van de missie in de Democratische Republiek Congo, een nieuwe missie in Afrika te starten, op een plaats waar nood is en waar nog geen broeders aanwezig zijn.

Tegenwoordig zijn franciscaanse broeders wereldwijd in 120 landen aanwezig, waarvan 30 in Afrika. De nieuw opgerichte missie in Botswana is daar één van.


Bron: New Franciscan presence in Botswana, southern Africa – Frati Francescani (ofm.org)

Gerelateerde nieuwsberichten