Frans (Chico) van der Poel

minderbroeder franciscaan

*Zoeterwoude, 03 augustus 1940                                                                               †Belo Horizonte, 14 januari 2023

Zet het danklied dan in voor de Heer,
psalmzingt onze God bij de citer. (Ps. 147,7)

Vanuit de Provincie van het Heilig Kruis in Brazilië ontvingen we het bericht dat op zaterdag 14 januari 2023 is overleden onze dierbare broer en medebroeder

Frans (Chico) van der Poel

Frans werd op 3 augustus 1940 te Zoeterwoude geboren, trad in bij de minderbroeders franciscanen in 1960 en werd in 1967 priester gewijd en vertrok toen naar Brazilië. Met zijn muzikaal talent richtte hij een zangkoor op onder de melaatsen en daar kwam hij in aanraking met de volksreligiositeit. Hier raakte hij vol van: het is zijn levenswerk geworden, bekroond met een woordenboek ‘Dicionario da religiosidade popular’ (‘Woordenboek van volksreligiositeit’).

Met zijn eenvoud en ontwapenend optreden wist hij velen voor zich in te nemen.

Wij willen Frans gedenken in een Eucharistieviering op zaterdag 28 januari 2023 om 11.00 uur in de Meerburgkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

Ter nagedachtenis

Broeders overleden in…