Br. Everardus was kunstschilder. In deze rubriek staat zijn werk centraal.

Op het eerste gezicht een luguber werkje van Everardus; wellicht een probeersel. In de iconografie (beeldentaal) staat de schedel symbool voor de dood. Franciscus van Assisi was, uitzonderlijk voor zijn tijd, niet bang voor de dood. Hij noemde haar zijn zuster. Daarom zien we Franciscus soms met een schedel afgebeeld. De schedel is ook een waarschuwing: ‘Memento mori!’ (‘Gedenk te sterven!’)… het leven is immers niet oneindig.

‘t Bruurke schilderde er een sleutel bij. Een sleutel staat symbool voor de sleutel van het Hemelrijk? Stelt het soms een stuk van Franciscus’ Zonnelied voor? “Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster dood, die geen mens vergeet. Gelukkig zij die U liefhebben, want zij zullen het hemelrijk ingaan.”

Br. Hans-Peter Bartels ofm

Gerelateerde nieuwsberichten