450 jaar Martelaren van Gorcum

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat elf minderbroeders, een dominicaan, twee norbertijnen, een augustijner koorheer en vier wereldheren (priesters van een bisdom) werden opgehangen in een turfschuur in Brielle. Ze werden daardoor tot, zoals we ze nu kennen, ‘de martelaren van Gorcum’.

Martelaren van Gorcum: patroonheiligen van de Nederlands-Vlaamse minderbroederprovincie

Vanwege de herdenking ‘450 jaar martelaren van Gorcum’ staan we dit jaar extra uitgebreid stil bij de moed en trouw aan hun geloof die de 19 martelaren, zelfs met de dood voor ogen, aan de dag legden. Ze zijn de patroon van de Nederlandse minderbroedersprovincie én van de nieuwe Nederlands-Vlaamse provincie.

  • Op vrijdagmiddag 8 juli, 14.00 uur, vindt er in de Paterskerk, Biest 43 te Weert, een lezing plaats over de twee uit Weert afkomstige martelaren  (Hieronymus en Antonius). De lezing ”Hieronymus en Antonius, de twee heiligen van Weert, 450 jaar verering” wordt georganiseerd door de Kring Weert.
  • Op zaterdag 9 juli vindt in Brielle de nationale bedevaart plaats. De hoofdcelebrant zal mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, zijn. Meer informatie www.martelarenvangorcum.nl.
  • Op zondag 10 juli is er een herdenkingsviering in de kathedrale basiliek Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, thuisstad van Leonardus Veghel, één van de vier wereldheren. www.mariajohannes.nl (voor 10 juli).
  • Ook in het Stadsklooster San Damiano zal op 10 juli een viering plaatsvinden. Daar zal minister-provinciaal Theo van Adrichem mee voorgaan en de homilie verzorgen. Bij beide vieringen zullen minderbroeders franciscanen aanwezig zijn. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Wandeltip. Sinds dit jaar kan men in Brielle de Geuzen en Martelarenroute lopen. Deze route van 2,1 km doorkruist de oude binnestad van Brielle. Met de Geuzen en Martelarenroute worden het 1 april monument en de Bedevaartkerk symbolisch met elkaar verbonden in een permanente route van bezinning en inspiratie. Tussen de beide monumenten zijn zeventien tegels (in bestrating) en zeven borden (aan palen) geplaatst met betekenisvolle uitspraken en citaten over vrijheid, verdraagzaamheid, en verbondenheid. Zie hier verdere informatie over de route

Verder lezen over 450ste gedenkjaar? Zie: Wie waren de Martelaren van Gorcum

Gerelateerde nieuwsberichten