Schenking van een kazuifel

ter gelegenheid van der heropening van Museum W

Op zaterdag 30 april heropende na een lange verbouwing van ruim drie jaar ‘Museum W’ in Weert haar deuren. Toen in 2019 de deuren (tijdelijk) dichtgingen heette het museum nog ‘Gemeentemuseum Weert’ en had twee locaties ‘De Tiendschuur’ en ‘Museum Jacob van Horne’. Met dit museum hebben de Nederlandse minderbroeders franciscanen lange en goede banden. Om die banden te onderstrepen bood de broederschap ter gelegenheid van de heropening een geschenk aan.

Museum Jacob van Horne voor de restauratie en herinrichting

Het nieuw aangebouwde achterdeel van het museum: “als een monstrans voor de kunst”, aldus architect Maurice Mentjens.

Sinds 1982 is een deel van de kunstcollectie van de Nederlandse minderbroeders franciscanen als bruikleen ondergebracht in de collectie van dit museum. In Museum Jacob van Horne werden dan ook vele stukken van ons getoond. In de loop der eeuwen had de broederschap met vele communiteiten, kerken en scholen een rijke verzameling opgebouwd. Omdat vanaf die tijd de broederschap echt begon te krimpen, werden gebouwen en instellingen afgestoten en moest een goed heenkomen worden gevonden voor de stukken. In de jaren ervoor was een goede inventarisatie gemaakt door de heer John van Cauteren. Hij was inmiddels conservator van het gemeentemuseum in Weert geworden, de stad waar ons toenmalige provincialaat stond. Er werd een goede overeenkomst met de stad gesloten.

Lange banden tussen de broeders en de stad
De banden met de stad Weert gaan al heel lang terug. In 1455 voltooide graaf Jacob I van Horne te Weert hun ‘Nijenborgh’, waardoor hun ‘Adenborg’ overbodig werd. Op haar sterfbed verzocht zijn vrouw Johanna hem het oude kasteel te schenken aan de minderbroeders. En zo geschiedde. Het kasteel werd verbouwd tot ‘Minderbroedersklooster Sint Hieronymus’ en sinds 1461 wonen er minderbroeders in Weert. In 1988 is het klooster verbouwd tot verzorgingshuis ‘Hieronymus’. Anno 2022 wonen er nog twee minderbroeder franciscanen in Weert.

Minderbroedersklooster Hieronymus (foto: landvanhorne.nl)

Veel dank verschuldigd
De Nederlandse minderbroeders franciscanen zijn veel dank verschuldigd aan de gemeente Weert en John van Cauteren in het bijzonder. Als teken daarvan en als felicitatie bij de heropening van het museum bood de broederschap een kazuifel uit de eigen collectie als geschenk aan het museum aan.

Over het kazuifel
Het kazuifel moet in de 15de eeuw in het Rijnland gemaakt zijn van zijdefluweel en borduurwerk op zijde met zijde- en gouddraad.

Op het kazuifel zijn de naamheiligen van de schenkers Jacobus en Johanna aangebracht, samen met Hieronymus, patroonheilige van het huis Horn en het klooster in Weert. Op de rugzijde de gekruisigde Jezus met onder aan het kruis de bedroefde moeder Maria en Johannes. Bovenaan draagt een engel het gecombineerde wapen van Jacob II van Horn (1455-na 1509) en Johanna van der Aa Gruuthuuse (- Mechelen 1502). Zij huwden in 1477 en het kazuifel zou een huwelijksgeschenk aan het klooster geweest kunnen zijn dat de dynastieke grafkerk van de Hornes bevatte.

Een zeer passend geschenk aan het museum dat onze en de Weerter geschiedenis beheert, behoudt, bewaakt en toegankelijk maakt voor het publiek.

Op de foto bovenaan deze pagina overhandigt minister-provinciaal Theo van Adrichem (geheel rechts) symbolisch het kazuifel aan het museum en de gemeente Weert in de persoon van  John van Cauteren (geheel links) en (tweede van rechts) Weerter wethouder Henk van de Loo. In het midden zit de presentator van het openingsprogramma.

Meer informatie over Museum W is >>hier<< te vinden.

Het geschonken kazuifel

Wethouder Henk van de Loo (links) en conservator John van Cauteren (rechts) bedanken br. Theo van Adrichem (midden).

Gerelateerde nieuwsberichten