Broeder Francesco Patton herkozen tot custos van het Heilig Land

Op vrijdag 29 april 2022 werd bekendgemaakt dat broeder Francesco Patton ofm is herkozen tot custos van het Heilig Land en bewaker van de berg Zion voor de periode van drie jaar, 2022-2025. Broeder Francesco Patton bekleedde het ambt van custos al twee voorgaande perioden van ieder drie jaar. De benoeming is bevestigd door paus Franciscus, zoals vereist, daar de minderbroeders het Heilig Land dienen uit mandaat van de paus.

Broeder Francesco Patton, geboren in Trento op 23 december 1963, werd op 20 mei 2016 voor het eerst verkozen tot custos van het Heilig Land door het definitorium-generaal van de minderbroeders. Hij behoort tot de provincie San Antonio van de minderbroeders in Italië en bekleedde diverse functie binnen de orde waaronder die van minister-provinciaal van de provincie Trento en voorzitter van de conferentie van provinciale ministers van Italië en Albanië.

Gerelateerde nieuwsberichten