Synode

Je bijdrage wordt gevraagd!

In oktober 2021 is het proces gestart waarbij Paus Franciscus alle gelovigen uitnodigt om in gesprek te gaan rondom onze ervaringen hoe wij als kerk samen onderweg zijn en te ontdekken welke weg de Heilige Geest met de Kerk wil gaan. Deze gesprekken met en onder de gelovigen wereldwijd, het zogenoemd ‘synodaal proces’, vinden plaats ter voorbereiding op de bisschoppensynode die in 2023 wordt gehouden in Rome.

De eerste fase, de diocesane raadpleging, van het synodale proces op weg naar de bisschoppensynode van 2023 begint nu langzaam het einde te bereiken. Op 20 april jl. heeft Stadsklooster San Damiano i.s.m. de parochie St. Jan een zinvolle gespreksavond met kerkgangers van de St. Jan en Stadsklooster San Damiano gehad. Op deze avond kwamen we samen rondom de drie kernwoorden van de synode: gemeenschap, participatie en zending.

Toch nog je verhaal kwijt willen?

Mocht je niet bij deze avond geweest zijn dan is er tot 1 mei a.s. toch gelegenheid je verhaal kwijt te kunnen over deze thema’s. Dit kan op een aantal manieren.

Het bisdom Den Bosch heeft >>deze link<< aangemaakt waar je per formulier je bijdrage kwijt kunt. Er is ook >>een Engelse variant<<.

Bij de vragen die het dichtste aansluiten kun je je antwoorden invullen. Dit vergemakkelijkt hopelijk het invullen. De heilige Geest is immers niet in een hokje te plaatsen!

Mochten je resultaten niet passen in de weblink, of mocht je een andere reden zien om de weblink niet te gebruiken, stuur dan de gegevens alstublieft zo snel mogelijk per mail naar synode@bisdomdenbosch.nl. Dan wordt je reactie via deze weg meegenomen in het schrijven van het diocesane rapport.

Het vervolg
Op diocesaan niveau zal er na 1 mei hard worden gewerkt aan een rapport van 10 pagina’s, waarin de geluiden van ons bisdom worden gebundeld. De resultaten zoals die geformuleerd worden zullen te zijner tijd ook gepubliceerd worden. Het bisdomrapport zal monseigneur De Korte inbrengen bij de Nederlandse Bisschoppenconferentie, alwaar een landelijk rapport zal worden opgesteld. Dit landelijke rapport zal naar Rome worden verstuurd.

De broeders en zusters van Stadsklooster San Damiano gaan binnenkort weer in gesprek met plebaan Vincent Blom en diaken Tim Bangert van de St. Jan. Dan spreken we over de uitkomst van de avond over de synode die hier op 20 april jl. plaatsvond en kijken we wat we er concreet de komende tijd mee kunnen gaan doen. Want er is goede en mooie input gekomen om hier plaatselijk mee aan de slag te gaan. Daarvoor hoeven we niet te wachten tot de Synode is afgerond in Rome!

Gerelateerde nieuwsberichten