Minderbroeder vermoord in Bolivia

De Boliviaanse bisschoppen en de wereldwijde broederschap reageren geschokt op de zinloze moord op minderbroeder Wilberth Daza Roda in Santa Cruz della Sierra.

Volgens de Bisschoppenconferentie van Bolivia (CEB) werd minderbroeder Wilberth Daza Roda in Santa Cruz de la Sierra, de grootste stad in het centrum van het land, gewelddadig om het leven gebracht. De moord gebeurde (Stille) zaterdagavond. Zondagmorgen werd zijn levenloze lichaam teruggevonden. Broeder Wilberth werd in 1979 geboren. In 2004 legde hij zijn eerste en in 2009 zijn plechtige geloften af.

De Boliviaanse bisschoppen dringen aan op een onderzoek en opheldering van de omstandigheden waaronder de overval en de moord zijn gebeurd. “Wij spreken ons medeleven, solidariteit en gebed uit voor de familie en de gemeenschap van de franciscanen”, zo laten zij weten.

Minister-generaal Massimo Fusarelli schreef aan de minister-provinciaal van Bolivia en al onze medebroeders daar:

Beste Broeder Minister en alle broeders,

Moge de Heer u vrede schenken!

Gisteren heb ik samen met de Generaal Definitorium het droevige nieuws vernomen van de vermoorde broeder Wilberth Daza Rodas na de Paaswake in Santa Cruz de la Sierra. De reden lijkt triviaal, en het brute geweld van de aanval roept diep verdriet en veel vragen op. Het is zeker ook een symptoom van de moeilijke sociale situatie in het land. Hierbij wil ik heel eenvoudig mijn nabijheid en die van alle broeders van de Generaal Definitorium bij uw provincie, die zo pijnlijk getroffen is, tot uitdrukking brengen, met de familie van het slachtoffer en al degenen die hem kenden en liefhadden.

Broeder Wilberth – een nederige en behulpzame broeder – ontmoette zijn zuster dood na het vieren van Degene die de dood overwon en glorieus en zegevierend uit het graf kwam. Moge de verrezen Heer hem vergezellen in de barmhartige armen van de Vader, gehuld in de Geest en ondersteund door de Onbevlekte Maagd en Onze Vader Sint Franciscus. Laten we samen met de broeders van de custodie van Marokko (met wie ik vandaag het kapittel begin) bidden voor zijn eeuwige rust, voor zijn familie en voor jullie allemaal, samen met de voorbede van zoveel broeders in de Orde.         

We begrijpen niet vaak de betekenis van wat er met ons gebeurt, en we roepen tot God in ons verdriet en onze vragen. We vragen Hem ook om een ​​steviger en dieper geloof.

Met deze gevoelens stuur ik jullie een broederlijke omhelzing, broeders. In de zekerheid dat de Heer zal weten hoe Hij zijn troost zal geven en het goede zal herstellen dat door het leven en de zelfgave van onze broeder gaat.

Met de Serafijnse zegen,

Jullie broeder en dienaar

Br. Massimo Fusarelli

Ook onze gedachten in Vlaanderen en Nederland gaan uit naar onze medebroeders in Bolivia.

Bron: El Diaro / Kerknet.be / OFM.org

Br. Wilberth Daza Rodas
† Santa Cruz de la Sierra, 16 april 2022

Gerelateerde nieuwsberichten