Paasgroet van Broeder Everardus

en het bestuur van het Everardus Witte Fonds

In het archief van de Stichting bevinden zich verschillende overgeschreven brieven van broeder Everardus.
Zoals deze paasgroet aan zijn zus, die claris was te Ammerzoden.

Beminde Zuster!

Theresia Zalig Paaschen! Proficiat met het schoone feest het welk wij wederom mogen vieren. Heden zwijgen nog wel de blijde orgeltonen, hooren slechts die droeve truerzangen en zien wij onzen goeden Heiland doodsbedroefd en in naamloos lijdenswee; maar weldra galmen jubelende zangen het blijden Alleluja want de Heer is waarlijk verrezen gelijk Hij gezegd heeft.

Bidden wij voor elkander opdat wij het kruis met liefde dragen ten einde toe opdat wij het kruis met liefde dragen ten einde toe opdat ook wij alzoo de Hemelsche Heerlijkheid mogen binnengaan.

 

Wij sluiten ons als Stichtingsbestuur van harte bij zijn woorden aan en wensen u:

Zalig Pasen en vrede en alle goeds!

Gerelateerde nieuwsberichten