Vieringen in de Goede Week 2022

Het Laatste Avondmaal – Br. Everardus Witte ofm

Zondag 10 april
09.30 uur Eucharistieviering met palmwijding
Na afloop mogelijkheid van koffie/thee-drinken in het klooster

Woensdag 13 april
19.30 uur Boeteviering

Witte Donderdag 14 april.
19.30 uur Eucharistieviering van Witte Donderdag
Aansluitend mogelijkheid om te waken bij het Allerheiligste

Goede Vrijdag 15 april
12.00 uur Lijdensofficie van de Heer met Psalmen van Franciscus,
15.00 uur Kruisweg.
19.30 uur Plechtigheden van Goede Vrijdag.

Vieringen van PASEN 2022

Stille Zaterdag 16 april
21.00 uur Paaswake


Eerste Paasdag  17 april
09.30 uur Hoogmis van de Verrijzenis van de Heer


Paasmaandag 18 april
09.30 uur Eucharistieviering


Beloken Pasen zondag 24 april
09.30 uur Eucharistieviering
Zondag van de barmhartigheid

Van harte welkom in onze vieringen!

Goede voorbereidingsdagen en daarna een Zalig Pasen

De broeders van Megen

Gerelateerde nieuwsberichten