De provincieraad stemt in met heropening zaligverklaringsproces broeder Everardus Witte

“Het is een erkenning van wat is”

Onlangs kwam de provincieraad bijeen om een verzoek van het bestuur van Stichting Everardus Witte Fonds (EWF) te bespreken. De provincieraad is een raad van broeders die als hoogste adviesorgaan van het bestuur van de broeders in Nederland en Vlaanderen functioneert. De provincieraad boog zich over de vraag of ze het bestuur van de broeders en het bestuur van het Everardus Wittefonds zouden steunen in hun wens het zaligverklaringsproces van broeder Everardus te heropenen.

Namens het EWF mocht ons bestuurslid Jozef Wissink, pr. aanwezig zijn om vragen over het verzoek te beantwoorden. Hij vertelde dat door het werk van EWF-bestuurslid Suzette van ’t Hof – het doorzoekbaar maken van de teksten die we van Everardus hebben – de inhoud daarvan meer tot ons komt. Zo komt de mystieke kant van het Bruurke meer naar voren, specifieker: de drie thema’s: godsverlangen, nederigheid en mededogen.

Enkele vragen
Natuurlijk kwam ook de vraag ‘is zalig verklaren nog van deze tijd?’ langs. Wij, het bestuur van het EWF, vinden van wel. Bij een zaligverklaring neemt de kerk, in de woorden van Wissink, zogezegd de hoed af voor Everardus en vooral voor de mensen die briefjes indienen: “u heeft gelijk!” Het is een erkenning van wat is: Everardus wordt er niet meer of minder heilig van. We vragen enkel de Kerk om zijn heilig zijn mee te dragen.

Bij een zaligverklaring neemt de Kerk zogezegd de hoed af.

– Jozef Wissink, pr.

Verder waren er nog enkele vragen over de kosten en wat een en ander betekent voor de broeders en het klooster in Megen. Op alle vragen werd zo goed mogelijk geantwoord.

Ja!
Uiteindelijk stemde de overgrote meerderheid in: het bestuur van het Everardus Wittefonds en het provinciebestuur mogen de postulator in Rome verzoeken het zaligverklaringsproces te heropenen. De postulator is de broeder die vanuit Rome dit soort processen binnen de orde begeleidt. Op locatie, in dit geval in Nederland, is een vicepostulator, dat is broeder Ben van Bronkhorst.

Nu gaat er vanuit Nederland een brief naar de postulator. Het is afwachten wanneer wij bericht terugkrijgen – en eerlijk is eerlijk: de ervaring leert dat dit even kan duren, maar voor nu zijn we al een hele grote stap verder!

Broeder Everardus Witte ofm
(Hoorn 25 juli 1868 – Megen 22 december 1950)

Gerelateerde nieuwsberichten