Podcast over de Broeders Penitenten

Tot elk goed werk bereid

De Broeders Penitenten waren vernieuwers in de zorg zonder dat ze dat bewust nastreefden. Voor hen was zorg voor mensen met een beperking iets vanzelfsprekends. Nu is er een vierdelige podcast over hun werk in Landpark Assisië.

Vernieuwers in de zorg

In 1904 begonnen de broeders penitenten op Landpark Assisië in Biezenmortel met zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De broeders werkten onder het motto ‘Ad omne opus bonum paratus’: tot elk goed werk bereid. In Nederland zijn hun zorgtaken inmiddels overgegaan in een aantal nog steeds bestaande zelfstandige instellingen met honderden inwoners.

In het kader van het Jaar van het Brabants Kloosterleven en de deelname van Landpark Assisië aan het kloosterpad, is er een vierdelige podcastserie over de broederschap op deze bijzondere buitenplaats gemaakt. Daarin komen broeders aan het woord over het verleden, maar ook bewoners, kunstenaars en andere nieuwe landparkgenoten over het heden en de toekomst van het Landpark. De podcast is gemaakt door Michael Koolen en is te beluisteren via Spotify

De katholieke congregatie van Broeders Penitenten behoort tot de zogenaamde derde orde binnen de franciscaanse ordefamilie.

Gerelateerde nieuwsberichten