450 jaar Martelaren van Gorcum

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat elf minderbroeders, een dominicaan, twee norbertijnen, een augustijner koorheer en vier wereldheren (priesters van een bisdom) werden opgehangen in een turfschuur in Brielle. Ze werden daardoor tot, zoals we ze nu kennen, ‘de martelaren van Gorcum’.

Martelaren van Gorcum: patroonheiligen van de Nederlands-Vlaamse minderbroederprovincie

Vanwege de herdenking ‘450 jaar martelaren van Gorcum’ staan we dit jaar extra uitgebreid stil bij de moed en trouw aan hun geloof die de 19 martelaren, zelfs met de dood voor ogen, aan de dag legden. Ze zijn de patroon van de Nederlandse minderbroedersprovincie én van de nieuwe Nederlands-Vlaamse provincie.

Op zaterdag 9 juli vindt in Brielle de nationale bedevaart plaats. De hoofdcelebrant zal mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, zijn. Op zondag 10 juli is er een herdenkingsviering in de kathedrale basiliek Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, thuisstad van Leonardus Veghel, één van de vier wereldheren. In het Stadsklooster San Damiano zal ook een viering plaatsvinden. Daar zal minister-provinciaal Theo van Adrichem mee voorgaan en de homilie verzorgen. Bij beide vieringen zullen minderbroeders franciscanen aanwezig zijn. Ook u bent van harte welkom om mee te gedenken.

Verder vindt er op vrijdagmiddag 8 juli een bijeenkomst plaats in de Paterskerk, Biest 43 te Weert, waar twee van de martelaren vandaan kwamen (Hieronymus en Antonius).

– Het verhaal van de Martelaren van Gorcum en de omzwervingen van de relieken.
– Hun heiligverklaring en wat daaraan voorafging.
– De jubileumviering in 1917 aan de hand van oude onbekende foto’s.

Meer informatie over de bedevaart en viering zal te zijner tijd te vinden zijn op www.martelarenvangorcum.nl (voor 9 juli) en www.mariajohannes.nl (voor 10 juli).

Gerelateerde nieuwsberichten