Roland Putman

Roland Putman (1970) woont in de communiteit in ‘s-Hertogenbosch.

Wat is in één zin volgens jou ‘roeping’?
Roeping is mijn leven laten bepalen door het diepste verlangen wat God in mij aanspreekt.

Wanneer ben je broeder geworden en waarom?
In 2007 ben ik ingetreden. Geloven was voor de pastor in mijn parochie heel concreet. Hij bemoedigde mensen en straalde rust en vreugde uit in zijn leven en naar mensen.  Zijn voorbeeld inspireerde mij. In eerste instantie dacht ik dat er alleen pastores en religieuzen waren. Ik ben daarom pastor geworden. Religieus worden zag ik niet zitten. Later merkte ik dat ik het leven in een gemeenschap miste. Geloven kan ik niet in mijn eentje. Zonder regelmatig (samen) bidden, stil worden en delen wat mij raakt, handen uit de mouwen steken en zorg hebben om anderen, kan ik niet voluit leven. Ik leerde enkele jonge franciscanen kennen en ik herkende mij in de levensvorm die Franciscus heeft nagelaten.

Wie of wat is stimulerend voor je geweest om je weg te gaan?
Ik heb vaak getwijfeld of het mijn weg was. De pastor in mijn parochie, maar ook vrienden en vriendinnen deden mij in het evangelie steeds meer verstaan, dat God ons roept ‘gewoon’ zoals wij zijn. Juist in onze eigen-aardigheden en eigenaardigheden ben ik (en is iedereen) geroepen om te leven vanuit het hart. God is de zachte kracht die mijn hart warm maakt te willen leven in de Geest van Jezus.

Wie of wat hield je er aanvankelijk van af?
Ik twijfelde zelf. Ben ik wel zo gelovig? Hoe weet ik dat het God is die mij roept? Toen ik mijn ouders vertelde dat ik als religieus (in eerste instantie als pastor) wilde leven, zei mijn moeder, dat ik maar eerste op dansles moest gaan! Tja … want zegt nou eerlijk … het is toch veel normaler om ‘gewoon’ te trouwen. Tegelijk merkte ik steeds meer dat ik ‘gewoon’ voelde dat mijn levensgeluk en roeping elders lagen.

Waarom ben je vandaag de dag broeder?
Vanuit het evangelie het dagelijks leven in te gaan: samen bidden en zorg hebben om elkaar en anderen. Broeder-zijn is voor mij ook een leerschool om het evangelie in mijn concrete leven vorm te geven.

Wat betekent God voor jou als broeder?
God betekent voor mij openstaan voor wat in mij leeft. In stil gebed, in de mensen om mij heen en in de natuur voel ik Gods aanwezigheid. Hij spreekt mij aan. Door het leven in broederschap wordt het evangelie in het voetspoor van Franciscus heel concreet getoetst en wordt het telkens een hernieuwde uitnodiging om zo te leven.

Maak de volgende zin af: “Een wereld zonder broeders is …
als pap zonder krenten.”

Mijn levensmotto is:

Doe als God: word mens!