Rangel Geerman

Rangel Geerman (1974) woont in de communiteit in ‘s-Hertogenbosch.

Wat is in één zin volgens jou ‘roeping’?
Geraakt zijn door liefde, die vanuit de bron van het hart komt.

Wanneer ben je broeder geworden en waarom?
In 1997 ben ik ingetreden, het was het juiste moment voor mij na twee jaar contacten te hebben gehad met de franciscanen. Eerst was er een onrust in mij, maar dat werd een verademing nadat ik eindelijk stappen naar de broeders gezet had.

Wie of wat is stimulerend voor je geweest om je weg te gaan?
God, Christus’ mens-zijn voor mij. Ik ben katholiek opgevoed; thuis werd het geloof metterdaad beleefd. Iedere morgen en avond bad mijn moeder met ons. Ook weet ik nog dat op de dag dat ik voorgoed zou intreden mijn moeder nog een gebed heeft gedaan voor mijn verdere leven. Geloof was vanzelfsprekend. Op school kreeg ik les van zusters franciscanessen en paters dominicanen. Als kind was ik misdienaar. Ik was actief in het jongerenwerk van de parochie. Weer later werd ik in het parochiebestuur gekozen om aandacht te kunnen geven aan de godsdienstles op de scholen in onze parochie. Ik ging veel bij zieke mensen thuis de communie brengen en vaak ging ik bij de mensen thuis bidden. Maar ik miste iets in mijn leven en daarom trok het mij aan om naar het klooster te gaan, zeker toen ik Franciscus leerde kennen.

Wie of wat hield je er aanvankelijk van af?
In de bedrijfswereld van de verzekeringen waarin ik werkte kwam ik niet toe aan authentiek en diepgaand leven. Ik had vooral behoefte aan stilte waaruit ik zou kunnen leven. Dat betekende dat ik moest breken met mijn ‘oude leven’.

Waarom ben je vandaag de dag broeder?
Omdat mijn verlangen naar God en het zoeken naar God blijft. Ik zie mijn leven als een weg om dieper bij mijn verlangen te komen, een weg van uitzuivering. Bij mooie en vreugdevolle momenten word ik geraakt door het geheim van God. Ik wil franciscaan blijven en zo verder leven.

Wat betekent God voor jou als broeder?
De Vader die de weg wijst. Hij spreekt tot mij en schenkt mij zijn liefde. Hij is de Vader die tot mij zal komen. Daarom is mijn leven zo waardevol, omdat het God de Vader is die mij iedere dag laat zien wie ik werkelijk ben en wie ik voor Hem moet zijn. Leven vanuit de diepte.

Maak de volgende zin af: “Een wereld zonder broeders is …
een volgepropt leven van materie zonder kwaliteit van hoop op biddend leven.”

Mijn levensmotto is:

Boete doen: steeds meer in de juiste verhouding leren staan tot God, anderen en mezelf.