Broeder Loek Bosch

Ik ben broeder Loek, geboren Amsterdammer. Ik heb een lange weg afgelegd, die via het leraarschap uitmondde in de priesterwijding voor het bisdom Utrecht.  Pastor geweest in de Bilt/Bilthoven en Utrecht-Overvecht.

In die jaren mocht ik een bezoek brengen aan de christenen van Burkina Faso en heb ik de kans gekregen om drie keer een pelgrimstocht te lopen en wel naar Assisi, Santiago di Compostella en Rome. Die tochten hadden als consequentie dat ik mijn spirituele wortels ontdekte en geboeid raakte door de manier waarop Franciscus en Clara van Assisi in hun leven gestalte gaven aan het evangelie en het mysterie dat we ‘God’ noemen. Zoiets wilde ik ook!!! In 1992 trad ik in in de broederschap van de minderbroeders franciscanen. Na een half jaar in Amsterdam en ruim een jaar in Brussel te hebben gewoond in een vormingscommuniteit, kwam ik in Megen te wonen: ik werd gastenbroeder en organiseerde het Franciscaans Jongeren Werk.

Van oktober 2003 tot november 2007 woonde ik in Italië, in het kloostertje van San Damiano bij Assisi. Dat is de plek waar Franciscus zich letterlijk geroepen wist. Dat is een rijke tijd geweest voor mijn spirituele groei. Ook heb ik daar geleerd dat onze broederschap, de Kerk en de maatschappij groter zijn dan alleen maar Nederland met zijn soms wat vernauwde visies.

Teruggekeerd in Nederland woon ik opnieuw in Megen. Ik ga hier als priester voor in de Eucharistie in onze eigen kloosterkerk, bij de zusters clarissen en voor zo ver mogelijk in parochiekerken in de omgeving. En verder mag ik mensen individueel begeleiden en met groepen werken. Namens de communiteit ben ik de gardiaan (= huisoverste) en gastenbroeder. En om niet alleen met het hoofd bezig te zijn, heb ik als broeder de zorg voor een aantal huishoudelijke taken.

Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan ‘Megen’ als prachtige plek om in aanraking te komen met de spiritualiteit van Franciscus en Clara. Een plek ook om pas op de plaats te maken en  waardoor velen hun ziel de gelegenheid kunnen geven om hun lichaam weer in te halen. Ik hoop dat ik nog een flink aantal jaren hier mag wonen en werken!