Tijdschrift voor Verkondiging

‘Tijdschrift voor Verkondiging’ (TvV) is een zes keer per jaar verschijnend exegese- en preektijdschrift, voorheen op papier nu op internet. Voor iedere zon- en/of feestdag geeft het een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld. De Nederlandse provincie van de minderbroeders franciscanen geeft het blad (voorheen ‘De Gewijde Rede’) vanaf 1928 uit. Begin deze eeuw is ‘Sacerdos’, een vergelijkbaar Vlaams tijdschrift in TvV opgegaan, zodat het nu een uitgave is van de Nederlandse en Vlaamse franciscanen samen. Waren het vroeger nagenoeg uitsluitend pastores die de preek verzorgden, tegenwoordig staan steeds meer toegeruste leken voor de taak een overweging te houden. TvV speelt daarop in. De auteurs stammen uit de brede oecumene.

Meer informatie en het tijdschrift zelf op: www.tijdschriftvoorverkondiging.org

Redactie
B. Henk Janssen ofm, hoofdredacteur
Ds. Klaas Touwen, redactie-secretaris
Mw. Yvonne van den Akker-Savelsbergh
Br. Gerard van Buul ofm
Mw. Lies van Velsen

Websitebeheer: Zr. Elisabeth Luurtsema osc

Contact
Redactie Tijdschrift voor Verkondiging
Klaas Touwen
Frissestein 31
4158 GG Deil
(+31) (0)345-505156
contact@klaastouwen.info

Nieuws