Straatpastoraat Den Bosch

In navolging van onze stichter Franciscus van Assisi voelen wij ons broederlijk betrokken bij hen die het minder getroffen hebben in het leven. Het Straatpastoraat Den Bosch is, volgens haar eigen omschrijving, binnen het Bisdom Den Bosch een kerkelijke instelling om uitvoering te geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden. Het straatpastoraat vindt zijn onderdak in ons Stadsklooster; een van de broeders sluit aan bij het bestuur.

Er is een inloopspreekuur, daklozenvieringen en koffie-to-go aan de kloosterpoort. Als broeders proberen we daarbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Meer informatie over het Straatpastoraat is te vinden op hun eigen website: www.straatpastoraatdenbosch.nl

Contact
Straatpastoraat Den Bosch
Van der Does de Willeboissingel 12
5211 CB ‘s-Hertogenbosch

Lianne van Oosterhout

Straatpastor
Lianne van Oosterhout
(+31) (0)6 17 66 24 12
straatpastordb@gmail.com

Bestuurslid namens het Stadsklooster
Broeder Fer van der Reijken
(+31) (0)73 613 01 55
s-hertogenbosch@minderbroedersfranciscanen.net

Br. Fer van der Reijken

Nieuwsberichten