het magazine van de minderbroeders franciscanen in Nederland en Vlaanderen

Het magazine ‘Minderbroeders Franciscanen’ is een tweemaandelijks contactblad van de minderbroeders franciscanen in Nederland en Vlaanderen. Het heeft tot doel een breed publiek te inspireren en betrokken houden bij de franciscaanse spiritualiteit in het algemeen en de minderbroeders franciscanen in het bijzonder.

Contact met de redactie
De redactie bestaat uit: Hans-Peter Bartels ofm (hoofdredacteur en redactiesecretaris), Theo van de Kerkhof (eindredacteur), Ben van Bronkhorst ofm en Marcel Paulissen ofm.

Redactie Minderbroeders Franciscanen
Br. Hans-Peter Bartels, hoofdredacteur en redactiesecretaris
Van der Does de Willeboissingel 12
5211 CB ’s-Hertogenbosch
Nederland
(+31) (0)73 687 561 5
redactie@minderbroedersfranciscanen.net

Abonnement
Gratis aan te vragen via het provincialaat.

Provincialaat minderbroeders franciscanen
Ariejan Kuin, secretaris van het bestuur
Van der Does de Willeboissingel 12
5211 CB ’s-Hertogenbosch
Nederland
(+31) (0)73 687 561 5
provincialaat@minderbroedersfranciscanen.net.

Giften
Vrijwillige bijdragen ter bestrijding van de onkosten zijn welkom op IBAN NL52ABNA0416244181 t.n.v. Ned. Provincie v.d. Orde der Minderbroeder, ’s-Hertogenbosch.

Br. Hans-Peter Bartels

Eerder verschenen in ‘Minderbroeders Franciscanen’