het tijdschrift van de franciscaanse familie in Vlaanderen

Het magazine Handdruk is het tijdschrift van de franciscaanse familie van Vlaanderen. Het verschijnt viermaal per jaar. Het heeft tot doel een handdruk te zijn naar familie en vrienden en hen zo op de hoogte te houden van de gebeurtenissen rond de franciscaanse familie van Vlaanderen. Tegelijk informeert het ook over het aanbod aan mogelijkheden om te delen in de franciscaanse spiritualiteit, bevat het inspirerende teksten, achtergrond over de franciscaanse familie en foto’s van de voorbije activiteiten.

Br. Kenny Brack ofm cap

Contact met de redactieraad
De redactie bestaat uit: Kenny Brack ofm cap (hoofdredacteur), Hans-Peter Bartels ofm, Stijn Demaré en Barbara Mertens

Redactie Handdruk
Br. Kenny Brack ofm cap, hoofdredacteur
Dreef 38
2328 Meersel-Dreef
België
(+32) (0)3 317 70 42
kenny.brack1@gmail.com


Abonnement
Gratis aan te vragen via het provincialaat van de Kapucijnen in Vlaanderen.

Provincialaat minderbroeders kapucijnen
br. Jan De Vleeshouwer ofm cap, secretaris Provinciaal
Ossenmartk 14
2000 Antwerpen
België
(+32) (0)3 233 20 91
secretaris@vlaamsekapucijnen.bgc.be


Giften

Vrijwillige bijdragen ter betrijding van de onkosten zijn welkom op IBAN BE 98411106127193 van Kapucijnen in Vlaanderen, Antwerpen.

Gerelateerde nieuwsberichten