Franciscanen in India – Indruk 3

Troost voor gewonde gemeenschappen

Welke indruk hebben de Nederlandse broeders ‘in de missie’ achtergelaten? In deze derde aflevering vertelt broeder John Sekar Vellaisamy over de franciscaanse provincie in India, Sint Thomas de Apostel.

Broeder John Sekar Vellaisamy ofm.

Sint Thomas de Apostel

De franciscaanse provincie in India, Sint Thomas de Apostel, heeft communiteiten over het hele land verspreid. Al in de vijftiende eeuw trokken Portugese broeders naar Goa (West-India). Later volgden de Engelsen. Nederlandse broeders arriveerden in 1935 en na de onafhankelijkheid van het land in 1948 werd de Indiase provincie opgericht met het provincialaat in Bengaluru, de hoofdstad van de deelstaat Karnataka. Op 12 maart 1985 werd de provincie onafhankelijk. Daaronder vallen 18 gemeenschappen en verder een custodie met 9 en een foundation het 4 gemeenschappen. Samen tellen zij 165 broeders. Daarnaast zijn er 93 aspiranten (een periode van drie jaar voorafgaand aan het postulaat, waarin zij vooral goed Engels leren), 10 postulanten, 9 novicen en 49 tijdelijk geprofesten. Er wonen geen Vlaamse of Nederlandse broeders meer in India. Het land telt 28 miljoen christenen, 2,3% van de totale bevolking.

Het is onze franciscaanse missie om het lijden van gewonde gemeenschappen te verlichten

India staat bekend om zijn oorspronkelijke diversiteit, die tot uiting komt in een groot aantal culturen, talen en levenswijzen. Gezamenlijk verrijken zij de Indiase samenleving. Hoewel Indiërs trots deze ‘eenheid in verscheidenheid’ vieren, blijft het feitelijk bereiken van ware eenheid toch een voortdurende uitdaging.

De laatste tijd is er sprake van een zorgwekkende toename van nationalisme, fanatisme en politisering van sociale kwesties. Dat vormt een bedreiging voor de eenheid van India en van wat het land tot één samenhangende natie maakt.

Grootmacht

Tegelijkertijd boekt India aanzienlijke vooruitgang als economische grootmacht op het wereldtoneel en maakt het merkbare ontwikkelingen door in verschillende sectoren van de samenleving. De snelle verstedelijking heeft geleid tot een aanzienlijke migratie, vooral vanuit ontwikkelingslanden naar stedelijke centra in India, wat uitdagingen met zich meebrengt die zorgvuldige aandacht vereisen.

Te midden van de toenemende politisering en economische expansie is de armoede wijdverbreid. In verschillende regio’s treft dit mensen diep, terwijl systematische oplossingen vaak ver weg zijn.

Bovendien is het milieu eveneens slachtoffer van de exponentiële groei, industrialisatie en verstedelijking. Zo zijn de ooit levengevende waterputten, die essentieel waren voor stadsbewoners, met geweld verplaatst om plaats te maken voor torenhoge betonconstructies. Gebieden zijn getransformeerd tot wat lijkt op een betonnen jungle. Mens en milieu, met zijn diverse levensvormen, lijden hieronder als een gewonde gemeenschap in een veranderend landschap.

Gewonde Jezus

Nu we de achthonderdste verjaardag van de stigmata van Sint Franciscus herdenken, resoneert zijn oproep om de gewonde Jezus te ontmoeten en ons in Hem in te leven, diep in de harten van franciscanen overal ter wereld, inclusief India.

De oproep spoort ons aan om rechtstreeks in contact te treden met de gewonde gemeenschappen. We moeten ons onderdompelen in hun ervaringen en standvastig solidair met hen zijn. Het is onze franciscaanse missie om het lijden van deze gemeenschappen te verlichten en onvermoeibaar te werken aan de genezing van hun wonden.

Laten we niet vergeten dat voor Franciscus het ontvangen van de stigmata op de berg La Verna het hoogtepunt markeerde van een reis die begon met zijn ontmoeting met een melaatse in de straten van Assisi. Dat was een transformerende ervaring met iemand die niet alleen lichamelijk leed onder ernstige wonden, maar ook sociale pijn ondervond als gevolg van uitsluiting uit de samenleving. In deze daad van mededogen omhelsde Franciscus als het ware Jezus zelf. Het was door deze diepgaande verbinding dat Franciscus het voorrecht kreeg om te delen in de pijn van Jezus.

Door in de voetsporen te treden van Franciscus, die compassie en onbaatzuchtigheid belichaamde, worden we opgeroepen deze deugden ook zelf te belichamen en wel door actief in te gaan op de noden van gemarginaliseerden, onderdrukten en gewonden in onze samenleving. Door dit te doen eren we de geest van Franciscus en streven we ernaar een tastbaar verschil te maken in de levens van mensen in nood. Ons staat een wereld voor ogen waarin empathie en vriendelijkheid de boventoon voeren.

Alleen door buiten de grenzen van geïnstitutionaliseerde kaders te treden, kunnen we de armen op straat werkelijk tegenkomen. Het is door deze directe ontmoeting dat wij de realiteit van hun benarde situatie tot op zekere hoogte gaan begrijpen, wat dan weer tot empathie en beslissende acties kan leiden. Het is uiteindelijk door deze acties dat wij franciscanen in India onze eigen bekering kunnen ondergaan en kunnen terugkeren naar de kernidealen van de franciscaanse beweging: troost brengen aan gewonde gemeenschappen.

John Sekar Vellaisamy ofm


Dit artikel in de serie Indruk verscheen eerder in het magazine Minderbroeders Franciscanen, 2024, editie 3.

Gerelateerde nieuwsberichten