7 juni: symposium Religie en klimaatverandering in Nederland

Religieuze taal in het klimaatdebat

In het klimaatdebat wordt vaak religieuze taal gebruikt. Tilburg University onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn: wat doen heersende denkbeelden over het klimaat met je? En hoe beïnvloeden ze je handelen? Tijdens een symposium op 7 juni 2024 presenteren de onderzoekers hun bevindingen. Ook bisschop De Korte, Marianne Thieme en Stijn Fens zullen een bijdrage leveren aan deze dag.

Hoe beïnvloeden religieuze beelden het denken en doen over klimaatverandering?

“Religie en Klimaatverandering in Nederland” is de titel van de conferentie, georganiseerd door Tilburg Universiteit en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De conferentie onderzoekt de invloed van religieus taalgebruik op de klimaatdiscussies in Nederland. Het onderzoeksproject biedt inzicht biedt in de wisselwerking tussen religieuze teksten en het debat over klimaatverandering.

Het programma van de dag begint met een reeks lezingen en panelgesprekken. Prof. dr. Karim Schelkens zal de conferentie openen met een welkomstwoord. Vervolgens presenteren dr. Ömer F. Gürlesin en drs. Nico de Groot hun analyse getiteld “Religieus Vocabulaire in Klimaatdiscussies: Een Twitter Analyse”, waarin zij het gebruik van religieuze taal binnen klimaatdiscussies op Twitter onderzoeken.

Prof. dr. Caroline Vander Stichele neemt het stokje over met haar presentatie “Van schepping tot eindtijd”, waarin zij de religieuze vocabularia binnen het discours van Nederlandse klimaatactivisten belicht. Na een vegetarische/veganistische lunch, verkent dr. Frank G. Bosman het thema religie en klimaatscepsis in zijn lezing “Ik geloof ‘t niet”.

Dr. Deborah de Koning zal spreken over “Omgaan met ecologische rouw”, waarbij zij zowel online als offline rituelen bespreekt. De dag wordt afgesloten met vier panelgesprekken, waaraan experts zoals Lisa Doeland, Stijn Fens, Gerard de Korte en Marianne Thieme deelnemen. Zij zullen hun perspectieven delen op de snijvlakken van religie en ecologie.

Deze conferentie biedt een unieke gelegenheid om te leren hoe religieus taalgebruik invloed uitoefent op klimaatdebatten en -acties in Nederland. De dag sluit af met een netwerkborrel.

Tijd en plaats

7 Juni 2024 van 10:00 – 17:00 uur, Tilburg University (Dante gebouw).

Programma

10.00-10.30 Inloop

10.30-10.40 Welkom

10.40-11.20  Presentatie I

11.20-12.00 Presentatie II

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Presentatie III

13.40-14.20 Presentatie IV

14.30-14.50 Panel I

14.50-15.10 Panel II

15.10-15.30 Panel III

15.30-15.50 Panel IV

15.50-16.20 Paneldiscussie

16.20-17.00 Borrel

Meer informatie

Symposium | religionclimate

Aanmelding

Aanmelding kan via het aanmeldformulier Religie en Klimaatverandering in Nederland.

Gerelateerde nieuwsberichten