God zoeken en Hem vinden in alle dingen

Laudato Si’ Alliantie verrijkt met ignatiaanse spiritualiteit

Onlangs is het Platform van ignatiaanse spiritualiteit toegetreden tot de Laudato Si’ Alliantie Nederland. De alliantie is een verband van katholieke organisaties die samen werken aan de gevolgen van klimaatverandering. De verbinding van hoofd en hart is een speerpunt van ignatiaanse spiritualiteit.

De Laudato Si’ Alliantie Nederland promoot sinds 2015 de visie van paus Franciscus op de milieu- en klimaatproblemen en sociaal onrecht. De pauselijke documenten Evangelii Gaudium, Laudato Si’ en Fratelli Tutti geven handvatten en inspiratie om met deze vraagstukken om te gaan.

Laudato Si’ Alliantie Nederland is een katholieke kerkelijke instelling. Voorzitter is monseigneur Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving.

De alliantie bestaat uit tien katholieke organisaties. Zij hebben zorgen om het veranderende klimaat en de gevolgen voor kwetsbare mensen en natuur. Gezamenlijk werken zij aan oplossingen door toepassing en verspreiding van het gedachtegoed van Laudato Si’. Ontmoetingen tussen verschillende groepen, tussen mens en natuur en mens en God zijn daarbij van groot belang. Door de verbinding te ervaren met God, mensen en de aarde, willen ze samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis.

Geestelijke oefeningen en bevorderen van een onderscheidende levenshouding vormen speerpunten van ignatiaanse spiritualiteit

“We delen het besef van urgentie om met evangelische diepgang samen te werken aan bescherming en herstel van Gods Schepping”, zegt Glenn ter Veer, directeur van het ignatiaans platform.

Extra verdieping van Laudato Si’

De oprichters van de alliantie, de KNR en de Bisschoppenconferentie, zijn blij met deze toetreding. Voorzitter van de alliantie en tevens referent Kerk en Samenleving, bisschop Gerard de Korte: “Het platform wil mensen helpen de zorg voor Gods schepping gestalte te geven. Met hun speerpunten past deze organisatie uitstekend bij de boodschap van Laudato Si’.” De alliantie hoopt met deze toevoeging extra verdieping te kunnen bieden aan iedereen die zich bezighoudt met de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.

Mens en natuur samenbrengen

De eerste samenwerking zal plaatsvinden tijdens de Laudato Si’ Ondersteuningsdag op 20 april. Rob Polet, coördinator en geestelijk begeleider van het platform, zal dan een workshop geven over het ‘geestelijk gesprek’. Dit ‘gesprek in de Geest’ vormt de basis van het synodaal proces dat momenteel wereldwijd in de rk kerk gaande is en kan ook toegepast worden op gesprekken over ecologie. Een zinvolle techniek om te beheersen als je mensen in je parochie wilt samenbrengen.

Populaire spiritualiteit

Het eigentijdse en creatieve platform voor ignatiaanse spiritualiteit biedt onder andere de populaire gebedspodcast ‘Bidden onderweg’, een digitale retraite voor in de 40-dagentijd en in juni een ecologieretraite ‘De natuur en jij’. Dit doen zij om mensen vertrouwd te maken met hun speerpunten: bevorderen van een onderscheidende levenshouding en van het doen van de Geestelijke Oefeningen, uitgesloten mensen nabij zijn, ecologie, en op weg gaan met jongeren.

“God zoeken en Hem vinden in alle dingen, daar draait veel van ons werk om. Of we nu retraites organiseren, mensen begeleiden op hun geestelijke weg of podcasts produceren”, aldus de website van het platform. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola zijn een rode draad in deze spiritualiteit.


Meer over de Laudato Si’ Ondersteuningsdag: Ondersteuningsdag Laudato Si’.

Meer over het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit: Platform voor ignatiaanse spiritualiteit.

Gerelateerde nieuwsberichten