Organiseren, communiceren en luisteren

Broeder Hans-Peter Bartels nieuwe voorzitter Katholieke Raad voor het Jodendom

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft ingestemd met de voordracht van broeder Hans-Peter Bartels ofm als de nieuwe voorzitter van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). Hij volgt dr. Gerard Rouwhorst op, die per 1 januari dit jaar terugtrad na ruim twaalf jaar voorzitter van de raad te zijn geweest. Drs. Frans Zwarts, pr. nam in de tussentijd waar als interim-voorzitter.

De Katholieke Raad voor het Jodendom wil de joods-christelijke dialoog en kennis van het jodendom onder katholieken bevorderen

Broeder Hans-Peter Bartels (Beverwijk, 1988) is sinds 2020 betrokken bij de KRJ, sinds 2021 als bestuurslid. Zijn talenten en ervaring met organiseren, communiceren en luisteren zet hij sindsdien graag in voor de KRJ. Met plezier neemt hij de taak van voorzitter op zich. Bartels woont in ’s-Hertogenbosch en is binnen zijn orde, de minderbroeders franciscanen, actief als coördinator communicatie en jongerenwerker.

Over de KRJ
De Katholieke Raad voor het Jodendom houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. De Raad wil de kennis van het jodendom onder katholieken vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving. De Raad verzorgt hiervoor onder meer bijeenkomsten en publicaties.

De laatste jaren heeft de raad zich ontwikkeld tot een organisatie met een klein bestuur en enkele werkgroepen en commissies. Meer dan ooit staat het organiseren van activiteiten centraal. De Raad werkt nauw samen met bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, Mgr. drs. H.W. Woorts, die namens de Bisschoppenconferentie de relatie met de Joodse gemeenschap onderhoudt.

Gerelateerde nieuwsberichten

Stadsklooster La Verna

Eerste stapjes nieuwe situatie concreet

Er staat weer heel wat te gebeuren rondom stadsklooster La Verna, onze communiteit in Amsterdam. Maar niet alleen rondom, maar ook binnenin nu de bezinnende ‘summer-after’ de opheffing van Stichting La Verna voorbij is.

Velen delen de ‘hernieuwde’ gastvrijheid

Zo is de communiteit onlangs weer gestart met het ontvangen van gasten. Er zijn ook weer terug meebidders in het getijdengebed. Vele gegadigden hebben zich reeds aangemeld voor de nieuwe activiteiten. Velen hebben ook al gedeeld in de ‘hernieuwde’ gastvrijheid.

De tuin bij het stadsklooster
De tuin werd onlangs verwend met een opknapbeurt, door broeder Koen Van Durme uit Megen (zie de hoofdfoto). De planten staan na het knip- en scheerwerk weer te stralen. Terwijl Koen ons helpt onze eigen tuin op orde te houden, is de kaalslag bij het gebouw dat naast het stadsklooster gesloopt gaat worden begonnen (zie de foto hieronder – het gebouw gaat straks tegen de vlakte). Straks, eind 2023, heeft Amsterdam er 251 woningen bij.

De broeders uit Amsterdam vinden het machtig interessant om zo’n project van nabij te volgen. In stadsklooster La Verna zijn enkele trillingsmonitoren geplaatst, waarmee de verzekering controleert dat de grenzen niet overschreden worden om schade aan ons pand te voorkomen.

Gerelateerde nieuwsberichten