Jubileum Christelijk Informatiecentrum (CIC) Jeruzalem

50 jaar dienstbaarheid aan pelgrims

Het Christelijk Informatiecentrum (CIC) in Jeruzalem, onderdeel van de franciscaanse Custodie van het Heilig Land, bestaat vijftig jaar. Het centrum groeide in die tijd uit tot een praktische en betrouwbare vraagbaak en steunpilaar voor pelgrims, toeristen, media, wetenschappers en lokale bevolking.

CIC wil complete informatiedienst zijn voor alle christelijke kerken

Het Christelijk Informatiecentrum (CIC) in Jeruzalem vierde vorige maand zijn vijftigste verjaardag. Tijdens de feestelijke evenementen werd de geschiedenis van het centrum herdacht, een geschiedenis van dienstbaarheid en dialoog, van hulp aan pelgrims en van christelijke vorming en informatieverstrekking.

Het Christelijk Informatiecentrum werd in 1973 opgericht om pelgrims die naar Jeruzalem kwamen te helpen en te informeren over het christendom in het Heilig Land.

Door zijn strategische ligging nabij de Jaffa-poort, de hoofdingang tot de christelijke wijk van Jeruzalem, is het CIC altijd een referentiepunt geweest voor pelgrims. Tijdens de feestelijkheden werd de oecumenische en interreligieuze instelling van het Centrum benadrukt. Het CIC heeft tot doel een complete informatiedienst te zijn voor alle christelijke kerken. Ze heeft de ambitie om zo tevens een brug te slaan tussen de verschillende christelijke denominaties in het Heilig Land.

Tegenwoordig zijn de activiteiten van het centrum verdeeld over drie fronten:

  • Een team van behulpzame en bekwame medewerkers biedt directe informatie aan pelgrims, toeristen en inwoners.
  • Het centrum is vraagbaak voor media, wetenschappers en religieuze gemeenschappen, waar het religieuze, wetenschappelijke en culturele evenementen betreft of het dagelijks leven van christenen in het Heilig Land,
  • Ten slotte stelt het centrum ruimte ter beschikking aan lokale initiatieven op oecumenisch, religieus, of cultureel gebied.

Bron: Il Christian Information Center celebra i suoi primi 50 anni (custodia.org)

Gerelateerde nieuwsberichten