Internationale Dag Tegen Proefdieren

Dierenwelzijn

Op 24 april is het Internationale Dag Tegen Proefdieren. Een goede gelegenheid om eens stil te staan bij de rol die dieren spelen in ons mensenleven.

Het leven van mens en dier is nauw verbonden

In januari las ik een kort bericht in de krant dat het voortaan verboden is een huisdier te houden dat aantoonbaar last heeft van een doorgefokt uiterlijk. Zelden is dierenwelzijn een thema. Toch is ons dagelijks leven nogal verbonden met dierenleven, ook zonder hond of kat in huis. De inhoud van de koelkast, onze schoenen, de warme trui of sjaal, de donsdeken en zelfs het matras kunnen dierlijke producten bevatten.

Had u vanmorgen een broodje bij uw ontbijt? Dit kan zomaar een meelverbeteraar bevatten die uit kippenveren gewonnen wordt. En op welke dieren zijn uw shampoo of make-up getest op dermatologische deugdelijkheid? We weten het vaak niet.

De discussies over dierenrechten zijn niet nieuw. Eind negentiende eeuw boog het parlement zich al over deze kwestie. Nieuw is het industriële proces waaraan dierenlevens onderworpen zijn. Grote slachterijen kunnen zonder meer 15.000 varkens per dag verwerken. Het aantal kippen bespaar ik u. In de industriële productie van kuikens zijn haantjes afval en worden ze versnipperd. Stiertjes en bokjes zijn niet altijd rendabel en dus ongewenst en ongewild.

Geen wonder dat dit alles vragen oproept, dat er dierenactivisten bestaan, een partij voor de dieren is en sinds kort zelfs een vakbond voor dieren. Dit laatste lijkt vreemd, maar is wederom een aanleiding je af te vragen waar we in Gods naam mee bezig zijn.

Niet in Gods naam, maar omwille van de markt en het geld gebeurt dit, worden dieren als dingen behandeld. In bijbels perspectief is de mens geenszins heerser over de schepping. Hij is eerder een beheerder, opgeroepen om in verantwoording mee te werken aan Gods werk. Dieren zijn ons gegeven, onze broeders en zusters, afkomstig van de Ene, de Vader van alles en allen. Zo ervoer Franciscus dit.

Ik begrijp dat er brood (en kaas en vlees) op de plank moet komen en dat er een wereldbevolking gevoed moet worden. Snelle oplossingen zijn er niet. Toch kunnen we verantwoordelijk handelen door sommige producten niet of minder vaak te kopen.

Marcel Paulissen ofm

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Minderbroeders Franciscanen, nr. 2, 2023.

Gerelateerde nieuwsberichten