Beweging in het proces van zaligverklaring

Het proces op de voet gevolgd

Het vorige nummer van Nieuwsbrief van het Everardus Witte Fonds heeft br. Hans-Peter Bartels door middel van een ‘woordenboekje’ duidelijk gemaakt wat er nog nodig is voor een eventuele Zaligverklaring van broeder Everardus.

Broeder Ben van Bronkhorst

In Rome wordt die zaak behartigd door br. Giovangiuseppe Califano ofm.; hier in Nederland gebeurt dat door mij, br. Ben van Bronkhorst ofm. Ik wil proberen in elke uitgave van de ‘Nieuwsbrief’  van het Everardus Witte Fonds enig inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken.

Allereerst heb ik contact gelegd met het bisdom waar het Bruurke van Megen onder valt: het bisdom ’s-Hertogenbosch. In een gesprek met mgr. De Korte van Den Bosch bleek dat we het bisdom officieel moeten verzoeken tot het openen van een aanvullend diocesaan proces; het vorige is namelijk in 1971 in pauzestand gezet.

Ook moet er een officiële Kerkelijke Rechtbank worden benoemd; zij onderzoekt het waarheidsgehalte van alle documenten en getuigenissen. Verder zal er door de bisschop een Historische Commissie moeten worden ingesteld. Die is met name verantwoordelijk voor een historisch overzicht vanaf 1971 tot nu van alles wat rond en/of op voorspraak van broeder Everardus is gebeurd. Belangrijk daarbij is het horen van getuigen m.b.t. de Faam van Heiligheid van de Dienaar Gods. Voorts telt ook mee alle ter zake doende documentatie over het leven en de deugden van broeder Everardus.

Zwaarwegend zal ook zijn het geven van opheldering over de redenen tot het onderbreken van het proces in 1971. De brief met de motieven die in 1971 naar Rome werd gestuurd is inmiddels uit het archief geplukt. Al met al zal het een hele klus worden voor de Historische Commissie.

De brief met het verzoek tot heropening van het proces, de benoeming van de Rechtbank en de Historische Commissie is inmiddels verzonden aan de bisschop.

Het antwoord daarop was positief, blijkens een telefoontje van het bisdom. Binnen niet al te lange tijd zullen de leden van de ‘rechtbank’ en die van de ‘ historische commissie’ worden beëdigd. De eerste hindernis is genomen. We gaan vol goede moed verder.

Br. Ben van Bronkhorst ofm


Wilt u onze nieuwsbrief van het EWF rechtstreeks (per mail of per post) ontvangen? Stuur dan een mail naar: everardus@minderbroedersfranciscanen.net

Gerelateerde nieuwsberichten