Broeder Jan van den Eijnden

minderbroeder franciscaan

*Valkenburg-Houthem, 12 juni 1946                                                                               †Megen, 4 april 2023

Afscheid en uitvaart

Op maandag 10 april 2023 is er van 15.00 – 16.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Jan in ons klooster, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.

De uitvaart is op dinsdag 11 april 2023 om 11.00 uur in de parochiekerk Sint Servatius, Schoolstraat 1, 5366 AT Megen.
Van 10.30 – 10.50 uur kunt u daar nog afscheid nemen.

Aansluitend is de begrafenis op het kloosterkerkhof.

Johannes Gerardus Josephus van den Eijnden

Jan

Broeder Jan van den Eijnden is geboren op 12  juni 1946 in Valkenburg/Houthem. Hij groeit op in Heerlen. Na zijn middelbare school op het Bernardinuscollege treedt hij in bij de Minderbroeders Franciscanen, waar twee van zijn ooms zich eerder aan verbonden hebben.

Hij maakt zijn noviciaat in Weert en gaat vervolgens voor zijn verdere vorming en studie theologie naar Venray. Het zijn de jaren van grote veranderingen en in 1967 verhuist hij mee naar De Bilt, waar de broeders in opleiding in een aantal rijtjeshuizen wonen, terwijl zij de theologie-opleiding volgen aan de Katholieke Theologische Hogeschool van Utrecht. In 1974 behaalt hij het doctoraalexamen.

Amsterdam
Vanaf 1975 is hij als pastoraal werker verbonden aan de Pastorale Werkgroep Oost-Gelderland tot 1981. Dan wordt hij medewerker wetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Utrecht en hij verhuist naar de communiteit van de Robert Scottstraat in Amsterdam.

In 1986 wordt hij diaken gewijd en aangesteld in de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Chassé) in Amsterdam. Het jaar daarna volgt zijn priesterwijding en wordt hij tot pastoor benoemd. Dat was hij tot 1996. Daarna maakt hij nog twee jaar parttime deel uit van het pastoraat in het Samenwerkingsverband Amsterdam Oud-West.

Franciscaans Studiecentrum
In 1992 is hij ondertussen aangesteld als stafmedewerker van het Franciscaans Studie Centrum. In 1994 promoveert hij aan de Katholieke Theologische Universiteit tot doctor in de godgeleerdheid met als titel: ‘Armoede op de weg naar God. Thomas van Aquino over evangelische armoede.’

Bestuur van de franciscanen
In 1995 wordt hij gekozen in het landelijk bestuur van de franciscanen en met een kleine onderbreking zal hij daar deel van blijven uitmaken tot 2022, in verschillende rollen. In 2001 wordt hij gekozen tot viceprovinciaal en van 2004 – 2013 is hij minister-provinciaal (landelijke overste) van de franciscanen in Nederland.

Megen
Vanaf 2013 woont hij in de communiteit van Megen en is daar vicaris en de laatste jaren ook gastenbroeder. In de loop der jaren vervult hij verschillende functies binnen de broederschap in de initiële en voortgezette vorming en ook als commissaris van het Heilig Land. En vele jaren is hij redactielid van het franciscaanse Tijdschrift voor Verkondiging.

Lege plekken
Jan is geruime tijd lid geweest van het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Door zijn plotse overlijden laat hij lege plekken achter zoals bestuurslid van het Franciscaans Studiecentrum, provinciaal delegaat van de federatie van de zusters clarissen, bestuurslid van de Bisschoppelijke Brielse Commissie en de MissionsZentrale der Franziskaner in Bonn. En sinds 2017 was hij provinciaal overste van de zusters Franciscanessen van Sint Lucia (Bennebroek). In zijn Megense jaren was hij ook actief betrokken geraakt bij de Socialistische Partij; hij maakte deel uit van het lokale bestuur van deze partij en draaide mee in het wekelijkse spreekuur.

Medebroeder Jan was een vakkundig bestuurder en gespreksleider. Binnen en buiten de broederschap werd hij vaak om deze kwaliteiten gevraagd voor allerlei taken en functies. Jan was ook een begenadigd spreker en hij kwam voor zijn mening uit. Tegelijk was hij zeer loyaal en verbindend. Barmhartigheid stond bij hem hoog in het vaandel.

Ter nagedachtenis…

Onze broeders overleden in…