Formeel einde aan een traditie van eeuwen

Communiteit Weert opgeheven

De aanwezigheid van franciscanen in het Limburgse Weert stam uit 1461. Aan deze eeuwenlange‎ traditie is nu formeel een eind gekomen met het opheffen van de communiteit aldaar.

Graag wil ik u en al uw medebroeders van harte danken voor al hetgeen u voor de kerk in ons bisdom hebt gedaan

Harrie Smeets, bisschop van Roermond

Op 28 oktober 2022 stemde ons generaal bestuur in met de opheffing van de communiteit Weert. Daarmee kwam formeel een einde aan een eeuwenlange traditie. De broeders kwamen in 1461 op verzoek van graaf Jacob van Horne naar Weert. Het klooster is provincialaat en noviciaat geweest. Vanaf midden jaren zeventig werd het tot kloosterverzorgingshuis. In 1998 werd het klooster verkocht aan Woonzorg Nederland. Na een verbouwing werd het bewoond door franciscanen en zusters, maar geleidelijk aan kwamen er steeds meer Weertenaren bij. Er werd besloten de communiteit door natuurlijk verloop tot een einde te laten komen. Toen in 2021 een van de laatste drie broeders overleed werd het vereiste aantal broeders voor een communiteit niet meer gehaald.

Het officieel opheffen werd in gang gezet na het kapittel van 2022. De lokale bisschop, Harrie Smeets van Roermond, gaf op 6 september 2022 zijn toestemming. In zijn brief aan de minister-provinciaal schrijft hij: “Het is natuurlijk bepaald geen vreugdevol moment om van een communiteit afscheid te moeten nemen. Te meer omdat het hier om een communiteit gaat die zich al in 1461 in Weert heeft gevestigd en zich eeuwenlang met grote inzet en betrokkenheid voor de pastoraal en de mensen in Weert heeft ingezet en gezorgd. Graag wil ik u en al uw medebroeders dan ook van harte danken voor al hetgeen u voor de kerk in ons bisdom al die vele jaren hebt gedaan en wens u Gods rijkste zegen voor de toekomst.“

De twee broeders blijven in Weert wonen. Zij zetten informeel de traditie van bijna 560 jaar voort.

Gerelateerde nieuwsberichten