Everardusherdenking 2022

Everardus en zijn biechtvader

Op donderdag 22 december herdenken wij broeder Everardus weer. Het is dan 72 jaar geleden dat hij overleed. Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

Programma

09:30 uur: Eucharistie waarin bestuurslid Jozef Wissink voorgaat.
Aansl.:      Koffiedrinken met Everardusbrood in de pandgang van het klooster.
11:00 uur: Everarduslezing
12.00 uur: Einde programma

Everarduslezing
Dit jaar hebben voor de Everarduslezing het thema “Everardus en zijn biechtvader” gekozen. Broeder Everardus had een speciale band met zijn biechtvader. Emeritus professor praktische theologie en bestuurslid van het Everardus Witte Fonds Jozef Wissink, pr. spreekt als eerste over de rol van de biechtvader in het algemeen en daarna neemt Megenaar en amateur-historicus Kees van de Wiel, auteur van het boek ‘Everardus dichtbij’ het stokje over met de rol van de biechtvader bij ons Bruurke in het bijzonder.

Weet u van harte welkom bij de viering en de lezing!

Gerelateerde nieuwsberichten