Van binnenuit – La Verna, Amsterdam

Een oase in de stad

Het Overtoomse Veld in Amsterdam Nieuw-West is een multiculturele en multireligieuze samenleving. Mensen die een huur van 1225 euro per maand kunnen betalen wonen naast mensen aan de onderkant van de samenleving. In deze buurt staat stadsklooster La Verna.

Vaste ankerpunten vormen het morgen- en avondgebed en de warme maaltijd

De wijk is nu zo’n zestig jaar oud. Heel wat gebouwen van het eerste uur worden vervangen door hoogbouw. In deze omgeving ervaren bezoekers ons huis als een oase: een ‘stadsklooster’. In de voorbije jaren is onze communiteit steeds kleiner geworden. We hebben zelfs spiritueel vormingscentrum La Verna moeten loslaten.

Maar het kan verkeren: we zijn blij dat we inmiddels weer met zijn zessen kunnen leven in onze communiteit. Joachim en Steven studeren theologie, Koen is actief op sociaal vlak, Frans, Rob en Piet leveren hun bijdragen binnen en buiten de broederschap, onder andere parochie-assistenties. Ieder heeft zijn eigen inbreng en dat levert niet alleen afwisselende maaltijden op, maar ook uiteenlopende activiteiten.

Morgen- en avondgebed

Vaste ankerpunten vormen het deels gezongen morgen- en avondgebed en de warme maaltijd. Iedere week bespreken we ons wel en wee en waar we voor willen staan, of we houden een bezinning rond de Schrift. We moeten ons als communiteit steeds opnieuw weer oriënteren. Wat kunnen we aan? Voor wie zetten we ons huis open? Welke aspecten van het ‘oude La Verna’ pakken we op en hoe?

Bij onze communiteit behoren ook nog een aantal elders wonende broeders. We proberen hen regelmatig te bezoeken en met feestdagen nodigen we hen uit om bij ons te komen vieren en samen maaltijd te houden.

Ons huis biedt mogelijkheden om cursussen te organiseren. De verantwoordelijkheid en organisatie van een cursus ligt nu bij degene die die cursus entameert – van reclame en inschrijving tot koffie zetten.

Franciscaans Amsterdam vindt hier zijn onderdak, evenals de orde van franciscaanse seculieren. Muziek komt nogal eens om de hoek kijken: Rob speelt klarinet in een paar ensembles, Joachim zet zich in voor het gregoriaans, terwijl door derden hier in huis zangworkshops worden gegeven.

Met de komst van Koen en Steven, beiden afkomstig uit Vlaanderen, wordt internationalisering meer realiteit. Amsterdam en Schiphol trekken gasten aan: broeders op doorreis, missionarissen, broeders uit onze voormalige missiegebieden. Momenteel verblijft bij ons een zuster uit Congo om Nederlands te leren. Een vluchtelinge uit Rwanda heeft hier een paar weken onderdak gevonden. Via de wervingsactie ‘Franciscus Helpt’ en mijn taak als missiesecretaris onderhouden we nauwe contacten met de ontwikkelingsorganisatie ‘Franziskaner Helfen’, een gezamenlijk initiatief van de franciscanen in Noordwest-Europa.

Ons huis biedt gelegenheid voor een kort of wat langer verblijf. Momenteel huisvesten we drie stagiaires: twee die in een hospice werken; een derde werkt bij het Zeemanshuis, gerund door de Lutheranen.

Als religieuze gemeenschap proberen we ieder op onze eigen wijze een bijdrage te leveren vanuit het Overtoomse Veld. Iedere paar maanden doen we verslag in een nieuwsbrief.

Piet Bots ofm


Dit artikel verscheen eerder in magazine Minderbroeders Franciscanen, nr. 6, 2022.

Gerelateerde nieuwsberichten