Pakistan

Vrouwen leren lezen en schrijven

Traditie, armoede, geen toegang tot scholen, bedreigingen voor meisjes, gewapende conflicten, culturele barrières – dit zijn allemaal redenen waarom bijna de helft van de meisjes en vrouwen in Pakistan niet naar school gaat en daarom kunnen ze niet lezen en schrijven. En dat geldt ook voor de toegang tot beroepsopleidingen.

Zuster Joy en haar medezusters werken in Lahore. In alfabetiseringscentra, scholen en internaten zetten ze in voor arme en gemarginaliseerde groepen. Dat doen ze voor vrouwen, omdat die het meest worden uitgesloten van het onderwijssysteem. De zusters zorgen ervoor dat jaarlijks minstens 100 vrouwen leren lezen en schrijven. Voor dit belangrijke werk is schoolmateriaal nodig en bijscholing voor leraren. Deze vrouwen hebben weinig financiële middelen. Zuster Joy vraagt ons een bijdrage van €3.200,- voor boeken, schriften, schrijfmateriaal en trainingen.

€3.200,-

voor boeken, schriften, schrijfmateriaal en trainingen

Gerelateerde nieuwsberichten