Kameroen

Water is leven

Vlak bij het ziekenhuis van Njinikom, een plattelands dorp op 1 ½ uur van de stad Bamenda hebben de zusters franciscanessen een middelbare school. Voor de jongeren in Njinikom en omgeving is deze school heel belangrijk, want zonder deze school zouden de jongens en meisjes naar de stad moeten
verhuizen om een diploma te kunnen halen. Dat is ook voor de ouders financieel niet te doen. Zuster Chantal leidt de school. Ze hecht veel belang aan kwalitatief goed onderwijs. De toegang tot schoon drinkwater is een dagelijks probleem waar de zusters franciscanessen mee te maken hebben. Het ziekenhuis haalt water uit de bergen. Met een leidingsysteem en watertanks zou van daaruit water naar de school kunnen worden geleid. Maar omdat er geen financiële middelen zijn, kan zuster Chantal dit project niet uitvoeren. Ze vraagt ons om een ondersteuning van € 8.200 voor leidingen en twee watertanks.

€ 8.200

voor leidingen en twee watertanks

Gerelateerde nieuwsberichten