Van donker naar licht

Gebeden rond de kerststal

Prominente christenen kozen hun favoriete figuur uit de kerststal. In het gebedenboek ‘Van Donker naar Licht’ geven zij een korte toelichting op die keuzen vergezeld van een passend gebed. Ook van franciscaanse zijde zijn er verschillende bijdragen.

Tussen licht en donker

Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin we elkaar herkennen.
Nu de avonden langer worden,
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.
Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.
God,
tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons
met uw vriendelijk licht.
Jezus, onze Heer.

Frans Cromphout sj
(Uit: Piet Thomas, Groot gebedenboek, Lannoo; Callenbach, 1995)

Het licht van het kind in de kribbe is er voor iedereen

‘Tussen licht en donker’ is het openingsgebed (zie kolom hiernaast) waarmee de bundel met gebeden en korte overwegingen bij het kerstfeest en de periode daar naartoe opent. God, / tussen licht en donker verloopt ons leven. / Neem ons op in uw stilte / en verblijd ons met uw vriendelijk licht.

Gebedenboek rond de kerststal luidt de ondertitel van het boek, dat een regelrechte bestseller blijkt te zijn (inmiddels derde druk). De opzet is even eenvoudig als origineel. Bijna 800 jaar na de eerste levende kerststal van Franciscus van Assisi kozen prominente christenen hun favoriete figuur uit de kerststal, met een korte toelichting en een passend gebed. Dat is de formule van dit gebedenboek.

Herman Finkers (overigens alleen met een gebed), Anselm Grün, Antoine Bodar, Erik Borgman, Thomas Quartier, Wil Derkse, Gerard de Korte  – om enkele bekendere namen te noemen – ze werkten allemaal mee. Een protestantse bijdrage is er onder andere van René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Franciscaanse inbreng

Vanuit de franciscaanse wereld is er inbreng van zuster Angela Holleboom osc en de broeders Fer van der Reijken ofm en Rob Hoogenboom ofm. Zuster Angela’s voorkeur gaat uit naar de kerstengel. De engel opent ons de ogen, “duidt wat wij zien: dit is heilige grond”. Broeder Fer identificeert zich met de voederbak, “die het Kind draag, omgeeft, warm houdt en koestert” en broeder Rob herkent zich in de herder met de fluit, die achter in de stal verscholen, zijn warme tonen blaast. Flarden muziek klinken plots als “nooit eerder gehoord”, als muziek die kracht geeft, troost en vrede brengt. Dan gaat “de armzalige stal klinken als het Koninklijk Concertgebouw.”

Voor iedereen

De belangstelling voor het boek is opvallend. Heeft dat te maken met de huidige crisistijd die doet verlangen naar een nieuw visioen? “Het donker van alle dag vraagt om het licht van Christus in de kribbe”, schrijft Leo Fijen in zijn voorwoord. Of is het vooral de laagdrempelige toegang tot gebed? Door ons te wagen aan dit specifieke taalveld, wagen we ons over een grens heen naar een specifieke sfeer, waarnaar het hart verlangt en die uiteindelijk alleen langs de weg van het hart toegankelijk is. Het boek wil bemoediging bieden aan “iedere christen en elke zoeker”, schrijft Fijen. “Het licht van het kind in de kribbe is er voor iedereen, wie je ook bent in het leven, hoe het je ook vergaat in deze crisis.”


Van donker naar licht. Gebeden rond de kerststal, Adveniat, 176 blz., € 9,99 (vanaf 100 exemplaren, € 4,- per stuk).

Gerelateerde nieuwsberichten