Franciscanen wereldwijd

12.127 broeders in 119 landen

Afgelopen september publiceerde het generalaat van de minderbroeders franciscanen in Rome statistische gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van de orde in de wereld (stand van zaken december 2021).

Minister-generaal broeder Massimo Fusarelli bezoekt Tsjechië, Slowakije en Polen, oktober 2022.

De meeste franciscanen wonen nog steeds in West-Europa

Op de peildatum telde de orde 12.127 broeders in 119 landen. Hierin zijn de 445 postulanten niet meegeteld. Het totaal betreft: 325 novicen, 1.409 tijdelijk geprofesten en 10.395 plechtig geprofesten. Onder deze laatste groep bevinden zich 8.190 priesters, 70 permanente diakens, 393 broeders onderweg naar hun priester- of diakenwijding, 1.633 lekenbroeders. De orde telt 3 kardinalen, 106 aartsbisschoppen en bisschoppen. In de beschouwde periode 20/21 kwamen 341 broeders te overlijden.

De broeders zijn als volgt regionaal verdeeld: 1.303 in Afrika en het Midden-Oosten, 2.958 in Latijns-Amerika, 983 in Noord-Amerika, 1.548 in Azië en Oceanië, 3.136 in West-Europa, 2.209 in Oost-Europa.

De orde is gestructureerd in 91 provincies en 10 autonome custodieën, 7 entiteiten die afhankelijk zijn van de minister-generaal; 17 custodieën afhankelijk van een provincie ; 14 conferenties behorende bij een minister-provinciaal. De orde telt  3 unies van conferenties:  Azië/Oceanië (FCAO), Latijns-Amerika (UCLAF) en Europa UFME).

Bij het laatste Generaal Kapittel vorig jaar werd broeder Massimo Fusarelli van de Italiaanse provincie St. Bonaventura gekozen tot minister-generaal van de minderbroeders. Hij is daarmee de 121e opvolger van Sint Franciscus van Assisi.

Gerelateerde nieuwsberichten