Drie boeiende lezingen in het kader van de Expositie Sweet Devotion

Dit najaar kunt u in MUSEUM DE MINDERE terecht voor drie verschillende inspirerende lezingen. Laat u verleiden door drie gerenommeerde sprekers. De lezingen vinden plaats in het kader van de expositie SWEET DEVOTION, over eigenzinnige helden van vroeger en nu. We zetten ze voor u op een rijtje.

 BLOEMEN ALS SYMBOOL VOOR DEUGDEN

13 oktober 2022 

Welkom op deze ‘flower power avant-la-lettre’-lezing. De spreker staat stil bij de symboliek van bloemen op devotieprenten, onder andere tijdens de contrareformatie. Bloemen werden immers op verschillende manieren gebruikt bij devotieprenten.

dr. Evelyne M.F. Verheggen studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Voor het Catharijneconvent werkte zij als erfgoeddeskundige en consulent herbestemming religieus erfgoed.

DE BEROERING VAN DE SACRALE RUIMTE

27 oktober 2022

De neus werd zeker geprikkeld, maar welke zintuigen werden er verder nog op scherp gesteld bij een bezoek aan de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk (ca. 1450-1566)? In deze tweede boeiende lezing neemt de spreker je op sleeptouw en is het alsof je een zintuigelijke wandeling maakt door de Onze-Lieve-Vrouwekerk van toen.

dr. Wendy Wauters behaalde het diploma van master of Visual Arts aan het St. Lukas te Brussel. Zij is ook master kunstwetenschappen aan de KU Leuven. In 2021 promoveerde ze er met een proefschrift over de laatmiddeleeuwse zintuiglijke waarnemingen in het verloren pre-Tridentijnse decor van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk.

UITREIKING PUBLIEKSPRIJS EN LEZING: HEILIGEN VAN PAPIER

10 november 2022

Voorafgaand aan de laatste lezing wordt om 19u. de publieksprijs van de kunstwedstrijd SWEET DEVOTION bekend gemaakt. Verschillende honderden stemmen werden al uitgebracht, maar wie zal het worden? Nog tot eind oktober kan u in de paterskerk uw stem op uw favoriete eigentijdse devotieprentje uitbrengen.

Last but not least in samenwerking met onze partner Erfgoed Haspengouw de lezing ‘Heiligen van papier. Religieuze grafiek in de Nederlanden uit de 17de eeuw’. Ook deze lezing kadert in de expo Sweet Devotion. Na deze lezing is er een vrij bezoek aan de expo mogelijk.

Prof. dr. Hans Geybels is licentiaat in de Moderne Geschiedenis (1994) en doctor in de Godgeleerdheid (2004) aan de KU Leuven. Van 2005 tot 2010 was hij woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels. Hij doceert Kerk, geloof en media aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Religie, zingeving en levensbeschouwing aan diverse geassocieerde instellingen.

Praktisch

De eerste twee lezingen vinden plaats in museum DE MINDERE, telkens om 19u.30. De inkom is 7 euro (voor uitpashouders 2 euro). De lezing met Hans Geybels vindt om 19u.30 in de paterskerk plaats en is gratis. Schrijf je in door een mailtje te sturen naar info@demindere.be met vermelding van de lezing die je wenst bij te wonen.

De tentoonstelling SWEET DEVOTION loopt nog tot 15 november. De inkom is gratis.
Meer info: www.demindere.be

Gerelateerde nieuwsberichten