4 nov. – Symposium over franciscaanse missionaris Placide Tempels

Aanpassing als succesfactor

Het Nijmeegse instituut voor ‘Mission Studies’, Non-Western Christianity, Interreligious Dialogue and Mission (NIM), verbonden aan de Radboud Universiteit, organiseert op 4 november a.s. een symposium over ‘Aanpassing aan de lokale cultuur’ (ook wel acculturatie of inculturatie genoemd). Centraal staat de recente studie van het NIM over de franciscaanse missionaris pater Placide Tempels ofm. Het eerste exemplaar van een boek over zijn denkwereld zal overhandigd worden aan pater Joseph Antoine Mbuyi Lumembu ofm.

Hoe gaat het met buitenlandse missionarissen in Nederland?

Sinds het begin van de christelijke missie en zending was aanpassing aan lokale culturen (later acculturatie of inculturatie genaamd) de belangrijkste factor in het falen of succes ervan. Dit was het geval bij de vroege missionering, zoals het nog steeds het geval is in de hedendaagse missies, waar dan ook.

De Belgische franciscaan pater Placide Tempels ofm wordt beschouwd als een pionier van de aanpassing in de moderne tijd. Hij werkte als missionaris in Congo van 1933 tot 1962 en staat bekend om zijn opname en verwerking van het Bantoe-wereldbeeld.

Missionarissen in Nederland

De veronderstelling is dat het welzijn van hedendaagse buitenlandse missionarissen in Nederland evenzeer afhangt van hun vermogen om zich aan te passen aan de Nederlandse situatie en van de opvang van deze missionarissen door Nederlandse burgers.

Tijdens het symposium presenteren en bespreken we twee recente NIM-studies, een over Placide Tempels en een over het welzijn van buitenlandse missionarissen in Nederland. De volgende vragen zullen we trachten te beantwoorden: is de receptie van de Bantoe-cultuur door Placide Tempels succesvol geweest? Zo ja, waarom en op welke manier? Hoe gaat het met buitenlandse missionarissen in Nederland? Zijn ze succesvol in hun missie? In hoeverre kan pater Tempels nu als voorbeeld dienen voor buitenlandse missionarissen in Nederland?

Programma

13.30-14.00: Ontvangst

14.00-14.15: Welkom en inleiding door Prof. dr. Frans Wijsen, hoofd NIM.

14.15-15.00: ‘Beyond Bantu Philosophy. Contextualizing Placide Tempels’ Initiative in African Thought, door Dr. Frans Dokman, NIM-onderzoeker.

15.00-15.15: Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Beyond Bantu Philosophy’ aan pater Joseph Antoine Mbuyi Lumembu ofm.

15.15-15.45: Pauze – Koffie en thee.

15.45-16.30: Welzijn van buitenlandse missionarissen in Nederland. Succes- en faalfactoren door Dr. Duncan Wielzen, NIM-medewerker.

16.30-17.00: Bespreking en afsluiting.

17.00 – 17.30: Borrel.

Locatie: Senaatzaal, Radboud Universiteit, Comeniuslaan 4, Nijmegen.

Tijd: 14.00 – 17:00 uur.

Aanmelding: inschrijven kan tot 1 november, via nim@nim.ru.nl.

Broeder Joseph Antoine Mbuyi Lumembu ofm uit Hasselt zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek over de Bantoe-filosofie van broeder Placide Tempels ofm (Beyond Bantu Philosophy. Contextualizing Placide Tempels’ Initiative in African Thought, onder redactie van door Frans Dokman en Evaristi Magoti Cornelli)

Gerelateerde nieuwsberichten