Gespreksavond met lezing door Fer van der Reijken

Zorgen voor onze aarde, ook iets voor de kerk?

Zorg om de aarde is actueler dan ooit. Kunnen kerken daar iets aan doen? Kom luisteren naar de lezing van broeder Fer van der Reijken over de ‘groene encycliek’ Laudato si’ en praat mee. Woensdag 21 september 2022, 19.30 uur, Paterskerk, Weert.

Broeder Fer zal de encycliek inleiden en de verbinding leggen met ons eigen leven

Zorg voor de aarde, het milieu en het klimaat, kunnen de kerken daaraan bijdragen? En hoe zit dat met ons als gelovigen? In de periode van 1 september tot en met 4 oktober staan kerken extra stil bij onze verantwoordelijkheid voor de aarde. Op 1 september is het Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor dieren en planten zo belangrijk was.

De Werkgroep oecumene Weert sluit hierbij aan met een lezing en aansluitend goed gesprek. De lezing wordt verzorgd door Broeder Fer van der Reijken ofm.

Als uitgangspunt gebruikt hij de encycliek van paus Franciscus, Laudato si’. Letterlijk vertaald betekent dit: “Geloofd zijt Gij”. Deze woorden heeft paus Franciscus overgenomen uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi.

Normaal richt een rondzendbrief van de paus zich tot alle katholieken wereldwijd. Maar deze brief is gericht aan ‘alle mensen van goede wil’. De rode draad is respect en eerbied voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis, voor de armen en voor de generaties na ons. Economie, politiek, maatschappij en kerk moeten zich daarvoor inzetten.

Broeder Fer zal de encycliek inleiden, enkele hoofdlijnen naar voren brengen en de verbinding leggen met ons eigen leven. Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

De lezing wordt muzikaal omlijst door zang van Capella Sine Vinculis onder leiding van Bea van der Kaaij, met onder andere het Zonnelied van Franciscus.

Praktische informatie

Locatie: kapel van de Paterskerk, Biest 43, Weert.

Datum: 21 september 2022

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, met koffie en thee; de lezing zelf begint om 20.00 uur. Het einde is voorzien rond 21.30 uur.

Entree: de lezing is gratis te bezoeken, een vrijwillige bijdrage voor de Werkgroep oecumene wordt op prijs gesteld.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Gerelateerde nieuwsberichten