Christelijk Informatiecentrum (CIC) in Jeruzalem

Multimediale tentoonstelling ‘De ervaring van de opstanding’ geopend

Het franciscaans Christelijk Informatiecentrum (CIC) in Jeruzalem opende op 2 juli jl. de langverwachte multimediale tentoonstelling ‘De ervaring van de opstanding’. Dankzij de beste digital reality-technologieën kan de bezoeker een unieke audiovisuele ervaring beleven.

Het lege graf is de spil van ons geloof en onze hoop

Na jaren van vertraging was het dan eindelijk zo ver. Met het doorknippen van het inaugurele lint en de inzegening van de tentoonstellingsruimten opende broeder Francesco Patton, custos van de Custodie van het Heilig Land, de multimediale tentoonstelling ‘De ervaring van de  opstanding’. De opening had jaren van vertraging opgelopen, onder meer door de pandemie waardoor de pelgrims wegbleven.

De multimediale tentoonstelling bestaat uit zes zalen waarin de bezoeker een unieke audiovisuele ervaring kan beleven, gebruikmakend van de beste digital reality-technologieën. In elke kamer wordt het verhaal van Jeruzalem en van het Heilig Graf door de eeuwen heen verteld en vooral ook voor de bezoeker invoelbaar gemaakt.

Broeder Tomasz Dubiel, hoofd van de expositieruimte, sprak over de opzet de tentoonstelling. Elke dag bezoeken honderden mensen het lege graf van Christus. Uit de evangeliën weten we dat eerst vrouwen en daarna discipelen het lege graf bezochten en zo tot geloof kwamen. Het veranderde hun leven totaal, zozeer zelfs dat ze naar alle delen van de wereld reisden om de verrijzenis van Jezus te verkondigen. Hoe is dat voor de pelgrims vandaag de dag? Verandert een bezoek aan het lege graf ook hun leven? De rondleiding op het CIC is gemaakt om deze vraag te beantwoorden, voor elke pelgrim.

Custos Patton lichtte verder toe: “Al onze initiatieven, van het Museum van de Geseling tot ‘Dar Al-Majus’ in Bethlehem, tot aan deze tentoonstelling in het CIC, zijn gericht op evangelisatie. Het doel van onze aanwezigheid hier is om ons af te vragen wie Jezus is. Om Hem te verwelkomen als de Messias, als de zoon van God en als onze Verlosser. Het lege graf is de spil van ons geloof en onze hoop.”

Gerelateerde nieuwsberichten