Communiteit Nijmegen opgeheven

Einde van een tijdperk

Op 1 juli 2022 kwam een einde aan een periode van 95 jaar. Onze communiteit aan de Vermeerstraat in Nijmegen sloot de deuren. De kapel werd aan de eredienst onttrokken en de laatste broeder, gardiaan Hans van Bemmel, verhuisde.

De kapel is aan de eredienst onttrokken.

Nadat duidelijk was geworden dat de huidige communiteit, bestaande uit oudere broeders, waarvan de meeste zorgbehoevend, niet verder kon, besloot eind vorig jaar het provinciebestuur dat de broeders zouden verhuizen. Er is lang nagedacht of het pand voor ons behouden kon blijven en of er een nieuwe communiteit in kon trekken. Helaas bleek dit geen haalbare kaart; dit zou de andere communiteiten óf te zeer verzwakken of ervoor zorgen dat een andere communiteit opgeheven zou moeten worden.

Het provinciekapittel in mei beval, met pijn in het hart, het nieuwe bestuur daarom aan tot verkoop van het pand te beslissen. Direct na het kapittel voegde het nieuwe bestuur de daad bij het woord.

Woorden van de bisschop
Omdat een bisschop formeel toestemming moet geven voor het oprichten of opheffen van een klooster binnen zijn bisdomgrenzen, nam minister-provinciaal Theo van Adrichem contact op met mgr. De Korte, de bisschop van ‘s-Hertogenbosch – waaronder Nijmegen valt.

Op 28 juni 2022 reageerde  mgr. De Korte aan de minister-provinciaal: “Het is steeds spijtig dat een besluit tot opheffing van een communiteit en verkoop van een huis genomen dient te worden, maar tegelijkertijd is het verstandig gezien de gezondheid en leeftijd van de nog in het huis verblijvende confraters welke noopte tot een verhuizing, de werkelijkheid realistisch onder ogen te zien. lk kan uw voorgenomen besluit tot opheffing van het religieuze huis aan de Vermeerstraat te Nijmegen dan ook ten volle respecteren en ondersteunen en verleen u bij de mijn toestemming (positief advies) daartoe […].

Graag wil ik in uw persoon al uw confraters die zovele jaren in het klooster te Nijmegen hebben
verbleven bijzonder danken voor hun inzet in dienst van de kerk in ons bisdom.”

Studiehuis, actieve oudere broeders en broeders uit de missie
De communiteit Nijmegen werd begin vorige eeuw gebouwd als studiehuis en in 1927 konden de eerste broeders-studenten en broeders-professoren van de Universiteit Nijmegen er intrekken. De laatste jaren functioneerde het huis voor ‘actieve oudere broeders’ en verblijfplaats voor broeders uit de missie op bezoek in Nederland. Na 95 jaar komt er dus een einde aan ‘het klooster in de straat’. Dit tot verdriet van ons broeders, van buurtgenoten en allen die betrokken zijn en waren op de broeders die er woonden. De verkoop van het pand kan nu in gang worden gezet.

Graag wil ik in uw persoon al uw confraters die zovele jaren in het klooster te Nijmegen hebben verbleven bijzonder danken voor hun inzet in dienst van de kerk in ons bisdom.

Mgr. Gerard de Korte

Gerelateerde nieuwsberichten