Franciscus Helpt!’

met weinig kan soms heel veel…!!!

Terwijl twee broeders bezig zijn met het opruimen van zwerfafval rond het huis vertelt Rob Hoogenboom in de bibliotheek van Stadsklooster La Verna in Amsterdam heel gedreven over ‘Franciscus Helpt’. Voor hem ligt allerlei actiemateriaal en ook de verslagen van zijn reizen naar plekken waar onze medebroeders werkzaam zijn of waren liggen binnen handbereik. Op mijn vraag hoe we tot deze actie zijn gekomen hoor ik dat de Nederlandse Franciscanen al heel lang projecten financieel ondersteunen. Maar In de tijd dat Rob provinciaal was, hadden we te kampen met flinke exploitatietekorten en werd besloten te stoppen met het financieel ondersteunen van projecten: ‘Geld dat je niet hebt, kun je niet weggeven!’

Broeder Rob Hoogenboom

Het is een opdracht waartoe het Evangelie ons oproept…

De MZF levert ervaring, know how en contacten
Samen met de Missionszentrale (MZF) in Duitsland, het project van de COTAF-conferentie, waar lange tijd veel Nederlandse broeders in meegewerkt hebben, keken we hoe we geld konden werven om projecten te blijven ondersteunen. We dachten daarbij in eerste instantie aan de abonnees van Franciscanen.nl, maar mensen van de MZF overtuigden ons dat je zoiets alleen verantwoord kunt starten als je ook nieuwe donateurs gaat zoeken.  Zo zijn we met ‘Franciscus Helpt!’ begonnen.

Daarbij benutten we alle ervaring, know how en contacten, die de MZF in 50 jaar heeft opgebouwd, om ook in Nederland geld te werven onder het motto ‘Franciscus Helpt!’. De leiding kwam eerst in handen van Guy Dilweg en werd later overgenomen door Rob. Het doel is eenvoudig: kleinschalige projecten ondersteunen van franciscaanse broeders en zusters die werken voor ‘mensen in nood’. Vaak gaat het om hulp bij initiatieven waarbij met weinig geld veel gerealiseerd kan worden. Rob noemt als voorbeeldprojecten waarvoor nu in het voorjaar actiegevoerd wordt: € 7000,- voor schoolgeld, medische zorg en eten voor weeskinderen in Mbazi in Rwanda, en € 4800,-, aangevraagd door franciscanessen voor een computerlokaal voor onderwijs aan meisjes en Andhra Pradesh. Een eerste toetsing van zulke projecten vindt plaats doordat provinciaals of oversten moeten instemmen met de aanvraag.

Geraakt door persoonlijke ervaringen
Op mijn vraag waarom ‘Franciscus Helpt’ hem zo aanspreekt, merk ik dat ik Rob aan zijn lijf zit. Het is de verwezenlijking van een idee dat hij als provinciaal mee heeft opgezet. Het ligt hem sowieso na aan het hart. Bovendien heeft hij zelf al onze missiegebieden bezocht en de omstandigheden daar zelf gezien en meegemaakt. Dat komt nu opnieuw bij hem naar boven. Bij al mijn bezoeken, zo zegt hij, was ik erg onder de indruk van alles wat mijn medebroeders daar presteren, maar vaak nog veel meer van de omstandigheden waarin de mensen daar moeten leven. Soms ben ik ziek geweest van wat ik zag en hoorde; ik gruw af en toe nog van de hartverscheurende taferelen. Het heeft me tot in mijn ziel geraakt. En hij is zichtbaar geroerd! Dat alles motiveert me nog meer om dit werk te doen en me in te zetten voor ‘Franciscus Helpt’.

Franciscus en paus Franciscus dagen uit
Blijkbaar raakt het ook mensen hier, want velen reageren als we aankloppen. Als Franciscanen moeten we dat ook, bijvoorbeeld door de jaarlijkse actie om nieuwe donateurs te werven. Heel royaal sturen we een mailing rond en daarin laten we zien wat wij als volgelingen van Franciscus van belang vinden in deze tijd met zoveel kansenongelijkheid. In de afgelopen twee jaar is de opbrengst van ‘Franciscus Helpt!’ verdubbeld net als het aantal donateurs dat meedoet; dat aantal ging van drieduizend naar zesduizend. Mensen openen hun hart en kijken niet weg van de nood van anderen.

Het sympathieke is dat er ook veel kleine giften binnenkomen. Ook hier geldt: met weinig kan soms heel veel. Belangrijk is de band met alle gevers goed te onderhouden. We blijven kritische vragen en opmerkingen beantwoorden. Het moet duidelijk zijn dat we het niet voor onszelf doen. Het is een opdracht waartoe het Evangelie ons oproept en waartoe Franciscus van Assisi en ook paus Franciscus ons uitdagen.

In de komende tijd willen we ons met ‘Franciscus Helpt’ blijven inzetten voor ‘mensen in nood’

Nu we één provincie zijn geworden met Vlaanderen beraden we ons op de vraag hoe we ook mensen in Vlaanderen bij deze actie zouden kunnen betrekken. Er blijft immers nog zoveel te doen voor mensen in nood. En uit ervaring weten we intussen: met weinig kan soms heel veel worden gedaan.

Tijdens de lunch hoor ik dat de twee broeders zes vuilniszakken met zwerfvuil hebben gevuld. Het lijkt erop dat ook daar met weinig veel mogelijk is!!!

Ben van Bronkhorst

Gerelateerde nieuwsberichten