Vredesgebeden

om kracht van Franciscus, Valentinus en Everardus

We hadden de hoop dat het definitief tot het verleden behoorde dat in Europa het ene land een souverein buurland binnenvalt. Deze hoop is geschonden. En de oorlog in Oekraïne woedt maar voort. Bidden voor vrede is actueler en nabijer gekomen dan de meeste van ons zich kunnen herinneren.

Wij delen graag inspiratie voor gebed met u.

Franciscus van Assisi, man van vrede

Over de vrede zei Franciscus van Assisi:

“Gelukkig wie vredelievend zijn,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zij zijn echt vredelievend
die bij alles wat zij in de wereld te lijden hebben,
omwille van de liefde van onze Heer Jezus Christus
in gemoed en lichaam de vrede te bewaren.”
(Wijsheidsspreuk 15)

Juist in deze tijden is het belangrijk de vrede in onszelf te bewaren en te bidden voor de wereld. Daarom delen wij deze gebeden om vrede met u:

Vredesgebed 1:
Algoede Heer,
U schenkt ons al het goede,
maar het lukt ons niet altijd er goed mee om te gaan.
Heer, ontferm U over ons.

Vredevorst,
Vrede laat U ons, uw vrede geeft u ons,
maar het lukt ons niet altijd er vredevol mee om te gaan.
Christus, ontferm U over ons.

Heilige Geest,
Grote helper in ons leven,
soms lukt het ons niet uw Hulp te aanvaarden die helpt de vrede te bevorderen.
Heer, ontferm U over ons.

Moge onze barmhartige God
ons vredevol nabij zijn,
en met ons begaan blijven
en ons geleiden tot eeuwig leven in zijn vrederijk.
Amen.
Broeder Hans-Peter Bartels ofm

Vredesgebed 2:
Maak mij een werktuig van uw vrede,
waar haat is, dat ik liefde ben,
vernedering dat ik daar zal vergeven,
waar tweedracht, dat ik eenheid breng,
waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken,
waar twijfel, dat vertrouwen komt,
waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng,
waar het duister, daar zij het helder licht.
Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten.
Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven.
Want in het geven is het ontvangen,
in sterven staat het leven op.

Gebed vaak toegeschreven aan Franciscus van Assisi

O! Het is vrij gemakkelijk ‘God zij dank’ te zeggen, als de Heer alles naar onze wil laat gaan!

Pater Valentinus

In voorspoed is het inderdaad gemakkelijker God te danken, dan in tijden van tegenspoed en oorlog. We moeten echter ook in deze moeilijke tijden dank blijven zeggen aan God. Hij die ons al het goede in het leven geeft, en niets dan goeds. Ja, al het goede komt van Hem!

Het geeft ons ook de moed en kracht om door te gaan… in deze tijden waarin mensen elkaar veel slechts aan doen…

Dankgebed
Almachtige, allerheiligste,
allerhoogste en verheven God,
al het goede, het hoogste goed, geheel het goede,
die alleen goed zijt,
laten wij U brengen
alle lof, alle luister, alle dank,
alle eer, alle zegen en al het goede.
Zo zij het. Zo zij het. Amen.
Franciscus van Assisi (slotgebed bij de lofzang bij de gebedstijden)

Broeder Everardus

Laten we hopen dat de woorden van het heilig Bruurke van Megen, broeder Everardus Witte, die hij in Tweede Wereldoorlog aan zijn zus, de claris Theresia schreef, ook voor Europa anno 2022 gauw waar worden:

Moge om ons heen wederom spoedig rust en orde terugkeren.

Moge het zo zijn, op voorspraak van Franciscus, Valentinus en Everardus!

Gerelateerde nieuwsberichten