Kenia

WATER VOOR DE GEZONDHEID

Met veel moeite slagen de zusters franciscanessen erin om het kleine gezondheidscentrum in Mawego overeind te houden.

In de regio van het gezondheidscentrum van de zusters Franciscanessen in Nyamiranga zijn de mensen heel arm. Er is hoge jeugdwerkloosheid, weinig tot geen onderwijs, weinig bouwland, gebrek aan water en volstrekt ontoereikende gezondheidszorg. Mensen kunnen dus niet betalen voor de noodzakelijke behandelingen en medicijnen. Veel weeskinderen worden gratis behandeld in het gezondheidscentrum. Zuster Veronica vertelt ons dat gebrek aan water het grootste probleem is voor haar werk in het medisch centrum. Ze wil het regenwater opvangen en opslaan in tanks voor periodes van droogte.

Met behulp van goten en watertanks willen de zusters het regenwater opvangen en opslaan voor het droge seizoen, zodat er voor patiënten en personeel een watervoorraad is. Met het opgeslagen regenwater kunnen de verpleegkundigen de zorg voor grote en kleine patiënten op de lange termijn aanzienlijk verbeteren.

Voor de tanks en de goten vraagt zuster Prisca ons om een bedrag van € 4.500,-.

€6.600,-

voor acht watertanks en dakgoten

Gerelateerde nieuwsberichten