Filipijnen

BOEKEN, SCHRIFTEN, PENNEN

De families van de inheemse Agta bevolkingsgroep ervaren discriminatie, uitsluiting en minachting op veel gebieden van hun dagelijks leven. Schoolonderwijs is voor veel kinderen niet toegankelijk. Zuster Mercy en haar zusters zorgen ervoor dat de kinderen van de Agta, ondanks hun grote armoede, naar school kunnen gaan in Santa Ana. Santa Ana ligt in het uiterste noorden van het hoofdeiland Luzon.

Zij zorgt er ook voor dat degenen die verder van huis zijn, in een slaapzaal kunnen wonen en studeren. De families waarderen de zusters Franciscanessen en hun onderwijsmethoden omdat ze culturele achtergronden en manieren van leven van de Agta in de lessen opnemen en hen respectvol en zorgzaam behandelen. Om nog eens 30 kinderen naar school te laten gaan, hebben de zusters onze hulp nodig.

€8.950,-

voor boeken, schriften, pennen, schoolgeld en schooluniformen

Gerelateerde nieuwsberichten