Coleta van Gent

De goede geest terugbrengen

Lof, prijs te allen tijde, loof zonder einde, en heb de Vader, de Zoon en de Heilige Geest lief; en de meest nederige Maagd die Jezus Christus gebaard heeft…

~ Coleta van Gent

Coleta’s reliekschrijn in het Claraklooster in Poligny.

Standbeeld van Coleta in haar geboortestad Corbie.

Coleta werd in 1380 geboren in de Franse stad Corbie. Als lid van de derde 0rde leidt zij aanvankelijk een leven als kluizenares. Met steun van paus Benedictus XIII wordt zij claris, omdat zij het als haar roeping was gaan zien de goede geest te herstellen die toentertijd in veel clarissenkloosters verloren dreigde te gaan. Mij wijsheid, toeleg en grote trouw wijdde zij zich aan de taak die zij zich gesteld had. Zij stierf in Gent, in 1447.

Ze was een tijdlang begraven in de tuin van het Monasterium Bethlehem te Gent. Als de Geuzen in 1577 het klooster verwoestten, vluchtten de zusters naar Atrecht, Kamerijk en Hesdin. Ze namen het schrijn met het gebeente van Coleta mee. In 1584 keerden ze terug naar Gent waar Coleta opnieuw een rustplaats vond. Als keizer Jozef II in 1783 de kloosters afschafte, werd Coleta opnieuw ontgraven en bracht men haar over naar het Sint-Claraklooster in de Franse gemeente Poligny waar ze nog altijd rust.

Het reliekschrijn werd geschonken door Louise Marie van Frankrijk, dochter van koning Lodewijk XV die zelf kloosterlinge was.

Op 25 mei 1807 werd zij door paus Pius VII heilig verklaard. Ter gelegenheid daarvan werd een gedeelte van haar relikwie overgebracht naar de Sint-Baafskathedraal in Gent.

Clarissenkloosters die hervormd zijn door of naar voorbeeld van Coleta worden clarissen-coletienen genoemd. De clarissenkloosters in Vlaanderen zijn clarissen-coletienen.

Gerelateerde nieuwsberichten