Minderbroeders franciscanen
in de missie

Honderden franciscanen uit de Lage Landen zijn actief geweest in missiegebieden, zoals Korea, China, Japan, Papoea, Indonesië, India, Pakistan, Congo, Brazilië en Chili. Via hun werk in onder andere het onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, maar vooral ook door hun leven hebben zij de Blijde Boodschap kunnen overbrengen. Nu leven er nog een vijftien missionarissen in die gebieden. Daar groeien en bloeien nu zelfstandige dochterprovincies. Zij voelen zich mede verantwoordelijk voor hun moeder en voor de franciscaanse presentie in de Lage Landen. We hopen dat broeders uit die provincies nu ons hier komen versterken.

De contacten met de circa 15 Nederlandse en Vlaamse broeders die nog wonen en werken in onze dochterprovincies wordt onderhouden door de zogenoemde missieprocurator. Bij vragen kunt u zich ook tot hem wenden.

Broeder Piet Bots

Contact
Missieprocuur
Broeder Piet Bots (missieprocurator)
Derkinderenstraat 82
1062 BJ Amsterdam
Nederland
missieprocuur@minderbroedersfranciscanen.net

Nieuwsberichten