Brazilië

EXTREME DROOGTE VEROORZAAKT GROTE NOOD

De rivieren in de Amazone bepalen het dagelijks leven van mensen. Ze leveren voedsel en zijn de enige route waarlangs bewoners bereikt kunnen worden. In het afgelopen najaar zijn veel zijrivieren helemaal drooggevallen bij een droogte zoals die maar eens in de honderd jaar voorkomt. Een ongekende ramp voor mens en dier. Tientallen gemeenschappen zijn afgesloten van de buitenwereld. Door de stijgende watertemperatuur in de rivieren waar nog water is, zijn duizenden vissen gestorven. Daarmee is de belangrijkste bron van voedsel en inkomen voor mensen weggevallen. Wat mensen in tuinen en velden hebben geplant, is verdord.

Gezinnen in Faro zijn zwaar getroffen door de gevolgen van deze droogte. De zusters franciscanessen helpen waar ze kunnen. Ze delen voedselpakketten uit met levensmiddelen die niet bederven. Te veel mensen zijn op deze hulp aangewezen. De zusters kunnen dit niet meer alleen opbrengen. Zuster Ana Maria vraagt om een bijdrage van € 10.000,- voor bonen, rijst, pasta, drinkwater en medicijnen.

€10.000,-

voor bonen, rijst, pasta, drinkwater en medicijnen.

Gerelateerde nieuwsberichten