Terugblik 22 december

Everardusherdenking 2023

Op 22 december hebben wij traditiegetrouw de gedachtenis aan het sterven van broeder Everardus gevierd. Voorganger tijdens de eucharistie was broeder Jan ter Maat OFM, met ondersteuning van het parochiekoor uit Megen.

Br. Rangel Geerman

Velen delen de ‘hernieuwde’ gastvrijheid

Centraal voor het altaar stond een schilderij van broeder Everardus met eigen geschilderde kerstgroep erop, dit i.v.m het 800 ste geboorte jaar van de Kerststal.

In zijn overweging sprak broeder Jan ter Maat over een kerstwens die broeder Everardus schreef aan zijn zus. Met daarin een verwijzing hoe broeder Everardus keek naar waar wij nu het Kerstkind kunnen zien, namelijk in het tabernakel van de kerk en in ons. Gelovigen, komen in een kerk om tot Hem te bidden / te aanbidden. Een vraag aan ieder van ons hoe wij het kerstkind kunnen aanschouwen in een kerk of kapel.

Na de viering kon iedereen elkaar ontmoeten in de pandgang onder het genot van koffie en thee en met heerlijk Everardusbrood.

In de refter vond daarna een lezing plaats over de stamboom van broeder Everardus, en met een Power-Pointpresentatie waar iedereen die aanwezig was de stamboom en kwartierdragers kon zien van de familie van broeder Everardus.

Wim Welberg hield deze lezing (zie de foto in de header, red.). Als toelichting op zijn onderzoek naar de stamboom gaf hij uitleg op welke plekken en met wie in hij in contact was geweest, zodat deze stamboom samengesteld kon worden. Wim Welberg is getrouwd met een achternichtje van br. Everardus (Mieke). Na de presentatie konden velen vragen stellen aan Wim. Aan het einde dankte onze voorzitter broeder Wim Pot hem voor de mooie lezing en presentatie die er was en dankte ook iedereen die aanwezig was.

Br. Rangel Geerman

Gerelateerde nieuwsberichten