Pakistan II

VERBORGEN IN ACHTERKAMERTJES

Kinderen met een handicap in Pakistan leiden vaak een verborgen bestaan, verwaarloosd in sombere
achterkamertjes, omdat hun families zich schamen voor hun kind. Het is belangrijk om kinderen met een beperking al op jonge leeftijd te ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk zelfstandig worden. De franciscanen in Karachi hebben een kinderdagverblijf voor meisjes en jongens met een handicap. Ze willen deze kinderen zo goed mogelijk ondersteunen. De kinderen krijgen hier zorg en bescherming, aandacht en ondersteuning.

Gezinnen leren hen ook te accepteren zoals ze zijn. Broeder Khushi heeft de leiding over het centrum. Hij schrijft ons dat het gebouw een opknapbeurt nodig heeft. Ook de water- en elektriciteitsvoorziening verkeren in een desolate staat. Daarom vraagt hij ons om € 7.450,- voor noodzakelijke reparaties, een watertank, een zonne-installatie voor de elektriciteitsvoorziening en meubilair voor de kamers waar de kinderen worden opgevangen.

€ 7.450,-

voor noodzakelijke reparaties, een watertank, een zonne-installatie voor de elektriciteitsvoorziening en meubilair

Gerelateerde nieuwsberichten