Laos

EEN EENVOUDIG HUIS

In het noordelijk deel van Laos is meer dan de helft van de bevolking nooit naar school geweest. Ook nu krijgen veel meisjes en jongens geen onderwijs. Om hier wat aan te doen ondersteunen de franciscanen
kinderen uit arme gezinnen, vooral op afgelegen plaatsen. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen naar school kunnen. Momenteel ontvangen 51 leerlingen een beurs zodat ze van de basisschool naar de middelbare school in Pakse kunnen doorstromen.

Broeder Peter wil daar een internaat openen zodat meer meisjes en jongens toegang krijgen tot vervolgonderwijs. Het gebouw in het dorp dat daarvoor geschikt is, is dringend aan renovatie
toe. Meubels zoals bedden, planken en werktafels zijn ook nodig, zodat de kinderen een eenvoudige maar goede leef- en leeromgeving hebben. Hij vraagt daarvoor een bijdrage van € 8.960,-.

€ 8.960,-

voor een renovatie van een gebouw tot internaat

Gerelateerde nieuwsberichten